VÌ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, VÌ LÝ TƯỞNG CỦA BÁC HỒ VĨ ĐẠI, SẴN SÀNG!

Video clip mẫu 3 nghi lễ của Đội

Cập nhật lúc 30 Tháng Tám 2015 5:37 SA

Ngày 30/8/2015, Hội đồng Đội Trung ương chính thức phát hành video clip về các nghi lễ của Đội bao gồm Lễ Diễu hành, Lễ Duyệt Đội, Lễ Chào cờ

Các video clip mẫu về Nghi lễ của Đội để hướng dẫn các cấp bộ Đội trên toàn quốc thực hiện nghiêm túc, thống nhất Nghi thức và Hướng dẫn thực hiện Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh (sửa đổi, bổ sung) năm 2015.

Các cấp bộ Đội, cán bộ phụ trách thiếu nhi có thể tải về các video clip tại đây:

1. Clip mẫu Lễ Chào cờ

2. Clip mẫu Lễ Diễu hành

3. Clip mẫu Lễ Duyệt Đội

Trong thời gian tới, Hội đồng Đội Trung ương sẽ tiếp tục xây dựng các video clip hướng dẫn về một số nghi lễ của Đội.

HỘI ĐỒNG ĐỘI TRUNG ƯƠNG