VÌ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, VÌ LÝ TƯỞNG CỦA BÁC HỒ VĨ ĐẠI, SẴN SÀNG!

​Triển lãm ảnh “Vang mãi hào khí Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9”

Cập nhật lúc 01 Tháng Chín 2018 9:25 SA

Nhân kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2018) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2018). Nhà Văn hóa Thiếu nhi Thị xã Long Khánh tỉnh Đồng Nai tổ chức triển lãm tranh ảnh với chủ đề “Vang mãi hào khí Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9”. Triển lãm diễn ra từ ngày 30/8 đến ngày 30/9/2018 tại Nhà Văn hóa Thiếu nhi thị xã Long Khánh.

hình triển lãm.jpg
Hình ảnh triển lãm

Nội dung triển lãm thể hiện một cách sinh động hình ảnh tư liệu, giới thiệu khái quát quá trình diễn ra cuộc Tổng khởi giành chính quyền, khí thế cách mạng sục sôi và sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Qua đó khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ý nghĩa, nội dung của Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Thông qua triển lãm góp phần giáo dục sâu sắc truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần tự lực tự cường, giúp thanh thiếu nhi nhận thức đầy đủ trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay, ra sức thi đua học tập, lao động góp phần xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hoàng Thông