VÌ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, VÌ LÝ TƯỞNG CỦA BÁC HỒ VĨ ĐẠI, SẴN SÀNG!

​TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁN BỘ NHÀ THIẾU NHI TỈNH

Cập nhật lúc 09 Tháng Sáu 2019 8:41 CH

Thực hiện Nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngày 20/5/2019, Sở Nội vụ  tỉnh đã tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chuyển giao Nhà Thiếu nhi tỉnh về đơn vị chủ quản mới là Tỉnh đoàn. Theo đó, kể từ ngày 01/6/2019, toàn bộ tổ chức và hoạt động của Nhà Thiếu nhi tỉnh sẽ chuyển giao về Tỉnh đoàn quản lý và sử dụng.

Ngày 03/6/2019, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ của Nhà Thiếu nhi tỉnh và thành lập chi bộ Nhà Thiếu nhi trực thuộc Đảng bộ Tỉnh Đoàn và chỉ định Chi ủy Chi bộ Nhà Thiếu nhi tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã thông qua Quyết định số 253-QĐ/TĐTN-TCKT ngày 03/6/2019 của Ban chấp hành Đoàn tỉnh Đồng Nai về việc bổ nhiệm Đồng chí Ngô Thị Hoàng Oanh làm Giám đốc Nhà Thiếu nhi tỉnh Đồng Nai và Quyết định số 254-QĐ/TĐTN-TCKT ngày 03/6/2019 của Ban chấp hành Đoàn tỉnh Đồng Nai về việc bổ nhiệm Đồng chí Trương Hải Thi  làm Phó Giám đốc Nhà Thiếu nhi tỉnh Đồng Nai.

01. NTN. BO NHIEM CAN BO 1.jpg
Đồng chí Nguyễn Cao Cường – Bí thư Tỉnh Đoàn trao quyết định cho các đồng chí trong Ban Giám đốc Nhà Thiếu nhi tỉnh.

Dịp này, Đảng ủy Tỉnh Đoàn cũng đã thông qua quyết định số 240-QĐ/ĐU ngày 31/5/2019 về việc thành lập chi bộ Nhà Thiếu nhi trực thuộc Đảng bộ Tỉnh Đoàn và chỉ định Chi ủy Chi bộ Nhà Thiếu nhi tỉnh. Theo đó, chi bộ Nhà Thiếu nhi tỉnh trực thuộc Đảng bộ Tỉnh Đoàn gồm có 22 đảng viên và chỉ đạinh 5 đồng chí tham gia chi ủy, trong đó Đồng chí Ngô Thị Hoàng Oanh tiếp tục giữ chức vụ Bí thư chi bộ và Đồng chí Trương Hải Thi tiếp tục giữ chức vụ Phó Bí thư chi bộ.

01. NTN. BO NHIEM CAN BO 2 (8).jpg
Đồng chí Nguyễn Cao Cường – Bí thư Đảng ủy Tỉnh Đoàn trao quyết định cho các đồng chí trong Cấp ủy của Nhà Thiếu nhi tỉnh.

Ngày 06/6/2019, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức lễ công bố quyết định giải thể chi bộ Nhà Thiếu nhi trực trực Đảng ủy khối. Ban tổ chức Đảng ủy Khối đã thông qua quyết định số 530-QĐ/ĐUK ngày 31/5/2019 về việc giải thể chi bộ Nhà Thiếu nhi tỉnh. Theo đó, chi bộ Nhà Thiếu nhi sẽ giải thể từ ngày 01/6/2019 do không phù hợp về mặt tổ chức và chuyển sinh hoạt đảng, hồ sơ sổ sách của đảng viên về Đảng ủy Tỉnh Đoàn Đồng Nai.

 

 01. NTN. BO NHIEM CAN BO 3 (7).jpg
Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối trao quyết định giải thể chi bộ Nhà Thiếu nhi tỉnh

 

Phát biểu tại các buổi lễ trao quyết định Đồng chí Ngô Thị Hoàng Oanh - Giám đốc Nhà Thiếu nhi tỉnh Đồng Nai hứa sẽ cùng tập thể Ban Giám đốc, Chi ủy và viên chức Nhà Thiếu nhi hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra; mong muốn các đơn vị tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để Nhà Thiếu nhi tỉnh thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của mình trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Đồng chí Nguyễn Cao Cường – Bí thư Tỉnh Đoàn yêu cầu tập thể viên chức Nhà Thiếu nhi tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Nhà Thiếu nhi tỉnh hoạt động, phục vụ các em thiếu nhi trên địa bàn tỉnh đúng chức năng, nhiệm vụ của mình.

 

 01. NTN. BO NHIEM CAN BO 4 (9).jpg
Ban Thường vụ tỉnh Đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng Cấp ủy, Ban Giám đốc Nhà Thiếu nhi tỉnh

 

Như vậy, kể từ ngày 01/6/2019, toàn bộ tổ chức và hoạt động của Nhà Thiếu nhi tỉnh sẽ chuyển giao về Tỉnh đoàn quản lý và sử dụng. Các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động của Nhà Thiếu nhi tỉnh sau khi chuyển về Tỉnh đoàn được thực hiện theo quy định của pháp luật và điều lệ, các quy định của cấp có thẩm quyền liên quan đến tổ chức Đoàn Thanh niên.

Trước khi được bàn giao về Tỉnh đoàn, Nhà Thiếu nhi tỉnh là đơn vị công lập trực thuộc UBND tỉnh. 

Đăng Khoa