VÌ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, VÌ LÝ TƯỞNG CỦA BÁC HỒ VĨ ĐẠI, SẴN SÀNG!

Trại huấn luyện Kim Đồng toàn quốc khu vực phía Nam năm 2019

Cập nhật lúc 15 Tháng Bảy 2019 3:52 CH

Chào cờ tại Lễ khai mạc Trại huấn luyện Kim Đồng toàn quốc khu vực phía Nam.Chào cờ tại Lễ khai mạc Trại huấn luyện Kim Đồng toàn quốc khu vực phía Nam.