VÌ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, VÌ LÝ TƯỞNG CỦA BÁC HỒ VĨ ĐẠI, SẴN SÀNG!

Tổng hợp số liệu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đội cấc cấp

Cập nhật lúc 20 Tháng Tám 2015 8:04 SA

                    Kính gửi:    Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố

 

Thực hiện công văn số 5506-CV/TWĐTN-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc xây dựng nội dung Báo cáo sơ kết công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội các cấp, giai đoạn 2012-2015; nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đội các cấp trong thời gian tới, Hội đồng Đội Trung ương đề nghị Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố tổng hợp kết quả công tác đào tạo cán bộ Đội TNTP Hồ Chí Minh các cấp từ năm 2013 đến nay.

(Có mẫu tổng hợp gửi kèm theo)

Mẫu tổng hợp đề nghị gửi về Ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn - Thường trực Hội đồng Đội Trung ương, địa chỉ: số 62 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội, email: hoidongdoitw@gmail.com trước ngày 24/8/2015.

Trân trọng cảm ơn các đồng chí./.

Lưu ý: Công văn và bảng mẫu phụ số liệu về nội dung này, xin vui lòng click vào mục hệ thống văn bản.