VÌ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, VÌ LÝ TƯỞNG CỦA BÁC HỒ VĨ ĐẠI, SẴN SÀNG!

THÔNG TRI TRIỆU TẬP Tham gia Trại Huấn luyện Kim Đồng toàn quốc năm 2018

Cập nhật lúc 12 Tháng Sáu 2018 9:27 SA

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

 

HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG

***

Số: 99-TT/HĐĐTW

 

            Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2018

                

  

THÔNG TRI TRIỆU TẬP

Tham gia Trại Huấn luyện Kim Đồng toàn quốc năm 2018

-----------

Kính gửi:  - Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố; 

                            Ban Giám đốc các Cung, Nhà Thiếu nhi,

                           Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu nhi

  

Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 - 2018; Thông báo số 85-TB/HĐĐTW ngày 26/04/2018 của Hội đồng Đội Trung ương về việc tổ chức Trại Huấn luyện Kim Đồng toàn quốc năm 2018; Hội đồng Đội Trung ương, Hội đồng Huấn luyện Trung ương triệu tập đại biểu tham gia Trại Huấn luyện Kim Đồng toàn quốc năm 2018, với những nội dung cụ thể như sau:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Trại Huấn luyện Kim Đồng Cấp I - Khu vực miền Bắc

- Quy mô: Các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc (Từ Thừa Thiên Huế trở ra).

- Thời gian: Từ 17/6 đến 23/6/2018 (không kể thời gian đi, về).

- Địa điểm: Trung tâm VH - TT Thanh Thiếu niên tỉnh Tuyên Quang.

   Tổ 19 phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang.

2. Trại Huấn luyện Kim Đồng Cấp I - Khu vực miền Nam

- Quy mô: Các tỉnh, thành phố khu vực miền Nam (Từ Đà Nẵng trở vào).

- Thời gian: Từ 15/7 đến 21/7/2018 (không kể thời gian đi, về).

- Địa điểm: Công ty TNHH MTV Tổng Công ty cao su Đồng Nai.

         Xã Xuân Lập, Thị xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai.

* Lưu ý

- Đại biểu sinh hoạt tập trung theo hình thức trại.

- Căn cứ vào thời gian tổ chức, các đại biểu có thể lựa chọn đăng ký tham gia cho phù hợp, không nhất thiết phải đúng theo khu vực của đơn vị mình.

 II. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN, SỐ LƯỢNG

 1. Đối tượng

 - Là thành viên Hội đồng Huấn luyện cấp tỉnh.

 - Chuyên viên phụ trách công tác Đoàn, Đội của ngành giáo dục từ cấp huyện trở lên.

 - Cán bộ chuyên trách Ban Thiếu nhi Trường học các tỉnh, thành Đoàn.

 - Cán bộ chuyên trách phụ trách công tác Đội từ cấp huyện trở lên.

  - Giáo viên kỹ năng các Trường Đoàn, Trung tâm bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ Đoàn, Hội, Đội.

  - Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, Tổng phụ trách Đội đang công tác tại tại các liên đội trường học, chủ nhiệm Câu lạc bộ kỹ năng tại địa bàn dân cư.

  - Là sinh viên đang học năm cuối các trường Đại học, Cao đẳng khối Sư phạm có chuyên ngành liên quan đến công tác Đội; sinh viên năm cuối chuyên ngành Công tác thanh thiếu niên của Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam.

  * Lưu ý:

  - Các đại biểu được lựa chọn tham gia Trại Huấn luyện Kim Đồng cấp I năm 2018 phải là các đồng chí chưa được công nhận đạt chuẩn “Huấn luyện viên cấp I Trung ương” tại các Trại Huấn luyện Kim Đồng do Hội đồng Đội Trung ương, Hội đồng Huấn luyện Trung ương tổ chức.

  - Đối với cán bộ đã hoàn thành chương trình huấn luyện tại các trại Huấn luyện Kim Đồng toàn quốc do Hội đồng Huấn luyện Trung ương tổ chức nhưng chưa đạt chuẩn Huấn luyện viên cấp I Trung ương được đăng ký thi bổ sung để công nhận đạt chuẩn.

  2. Tiêu chuẩn đại biểu tham gia

  - Có phẩm chất chính trị và đạo đức trong sáng.

  - Có trình độ từ Cao đẳng trở lên. Đối với sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng khối sư phạm và Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam phải có xác nhận là sinh viên năm cuối của nhà trường.

  - Đang công tác, học tập và sinh hoạt tại các cơ sở Đoàn, Hội, Đội.

  - Sức khỏe tốt, đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung của Trại.

  - Có năng lực để phát triển thành lực lượng nòng cốt xây dựng Hội đồng Huấn luyện các cấp.

  3. Số lượng đại biểu tham gia

  - Mỗi tỉnh, thành phố căn cứ vào nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng và công nhận huấn luyện viên các cấp để chọn cử và bố trí số lượng đại biểu tham gia, thành lập 01 đoàn đại biểu, trong đó phân công 01 đồng chí làm trưởng đoàn.

  - Các đại biểu đăng ký tự do phải có quyết định cử tham gia Trại Huấn luyện Kim Đồng năm 2018 của Ban Chấp hành Đoàn cơ sở hoặc thủ trưởng đơn vị nơi đang công tác, học tập và sinh hoạt.

  III. YÊU CẦU CHUẨN BỊ

  1. Đối với Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố

- Chọn cử đại biểu tham gia Trại Huấn luyện theo số lượng, tiêu chuẩn, thành phần và thời gian thông báo; lập danh sách trích ngang, quyết định chọn cử đại biểu tham gia Trại huấn luyện.

  - Hướng dẫn các đại biểu nghiên cứu, tìm hiểu kỹ các nội dung về kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội có liên quan đến chương trình huấn luyện.

2. Đối với trại sinh

- Hồ sơ đại biểu gồm:

+ Quyết định cử đại biểu tham gia của đơn vị.

+ 01 bản trích ngang hồ sơ có dán ảnh, có xác nhận của đơn vị quản lý.

+ 04 ảnh 3cm x 4cm (chụp trên nền trắng, mặc áo phụ trách thiếu nhi và đeo khăn quàng đỏ).

+ Bản phô tô bằng tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học.

+ Bản xác nhận là sinh viên năm cuối đối với sinh viên các trường Đại học khối Sư phạm và Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam.

Hồ sơ đại biểu gửi về: Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam, Số 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội; email: hoidonghuanluyentw@gmail.com.

- Quy định về trang phục:  Khi tham gia chương trình chung, tất cả trại sinh phải mặc đồng phục áo Phụ trách thiếu nhi theo quy định của Nghi thức Đội, quần sẫm mầu, đi giầy, đội mũ tai bèo, đeo khăn quàng và thẻ trại sinh. Đối với những hoạt động không mang tính tập trung thì trại sinh mặc trang phục tự do nhưng phải đảm bảo lịch sự. Đại biểu nữ không mặc váy trong tất cả các hoạt động.

- Đồ dùng cá nhân: Ba lô, áo đi mưa, võng, đèn pin, chăn mỏng, dây dù, giầy bata hoặc giầy leo núi, mũ tai bèo, khăn quàng đỏ, dùi trống, còi, cờ Semaphore, nến, la bàn, sỏi màu, dây dù, bật lửa, gậy 1,2m và các đồ dùng khác có liên quan đến cá nhân.

* Trường hợp trại sinh không chuẩn bị được, đề nghị liên hệ với Ban Tổ chức qua đồng chí Trần Thị Thêu, điện thoại: 0977.956.798 để được hỗ trợ.

IV. KINH PHÍ

1. Mỗi đại biểu tham gia thực hiện kinh phí đi lại, ăn nghỉ và công tác phí theo chế độ quy định của Bộ Tài chính (ăn nghỉ tập trung).

2. Các khoản đóng góp

- Tài liệu học tập và nghiên cứu:                                              300.000đ

- Kinh phí học tập, kiểm tra và tổ chức hoạt động chung:                600.000đ

Nhận được Thông tri Triệu tập này, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện và thông tin về Trung ương theo quy định.

Hồ sơ đại biểu gửi về Trung ương qua email: hoidonghuanluyentw@gmail.com trước ngày 12/6/2018 và nộp trực tiếp cho Ban Tổ chức khi làm thủ tục nhập Trại. Chi tiết xin liên hệ: đồng chí Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Huấn luyện Trung ương, điện thoại: 0983.550066.

 

Nơi nhận:                                      

- Như kính gửi (để t/h);

- Thường trực HĐĐTW (để b/c);                    

- Hội đồng Huấn luyện TW (để t/h);

- Trung tâm HT&PT TNVN (để t/h);

- Lưu VP HĐĐTW.

TM. HỘI ĐỒNG ĐỘI TRUNG ƯƠNG

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Hoàng Thị Tú Anh

Chủ tịch Hội đồng Huấn luyện Trung ương

 

Thống kê

  • 1.845.492
  • 90
  • 2333
  • 414
Website Đoàn Thanh Niên Cổng Thánh Gióng Hội sinh viên 1 Báo Thiếu niên Tiền phong website doithieunien.vn PVFCCo