VÌ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, VÌ LÝ TƯỞNG CỦA BÁC HỒ VĨ ĐẠI, SẴN SÀNG!

Thông tri triệu tập Liên hoan Thiếu nhi vượt khó học giỏi toàn quốc lần thứ III, năm 2019

Cập nhật lúc 04 Tháng Sáu 2019 5:19 CH

  ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG

                     ***                                          Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2019

       Số: 113-TT/HĐĐTW

 

 

THÔNG TRI TRIỆU TẬP

Liên hoan Thiếu nhi vượt khó học giỏi toàn quốc

lần thứ III - năm 2019

Kính gửi:  - Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn;

                                     - Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố

 

Thực hiện Kế hoạch số 168-KH/TWĐTN-CTTN ngày 16/04/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức “Liên hoan Thiếu nhi vượt khó học giỏi toàn quốc lần thứ III - năm 2019”, Hội đồng Đội Trung ương triệu tập đại biểu tham dự "Liên hoan Thiếu nhi vượt khó học giỏi toàn quốc lần thứ III", cụ thể như sau:

I. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM TẬP TRUNG

1. Thời gian:   Từ ngày13/6 đến 16/6/2019 (Không kể thời gian đi, về).

                        Ban Tổ chức đón đại biểu từ 14h00 ngày 13/6/2019.

2. Địa điểm:     Nhà khách T78

                        (số 145 Lý Chính Thắng, phường 7, Quận 3, TPHCM).

* Các đoàn đại biểu chủ động đăng ký giờ đến, mã tàu, xe, chuyến bay trước ngày 10/6/2019 để Ban Tổ chức bố trí tình nguyện viên hướng dẫn.

II. SỐ LƯỢNG, THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU

Theo phân bổ chỉ tiêu và hồ sơ đại biểu các tỉnh, thành phố đã gửi về Hội đồng Đội Trung ương.

* Lưu ý:

-  Mỗi đoàn chỉ được cử duy nhất 01 đại biểu phụ trách.

- Các đại biểu phải có tên trong Quyết định cử tham dự Liên hoan của Ban Thường vụ Đoàn hoặc Hội đồng Đội tỉnh, thành phố.

- Ban Tổ chức không giải quyết ăn nghỉ, đi lại cho bất kỳ trường hợp nào ngoài danh sách triệu tập.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CHÍNH

- Lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và khai mạc Liên hoan.

          - Chương trình giao lưu “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam”.

          - Các hoạt động tham quan, trải nghiệm, hành trình về nguồn.

- Tuyên dương Thiếu nhi vượt khó học giỏi toàn quốc năm 2019.

IV. KINH PHÍ

1. Trung ương: Đài thọ tiền ăn, nghỉ, hoạt động cho đại biểu thiếu nhi từ chiều ngày 13/6 đến trưa ngày 16/6/2019.

2. Địa phương: Bố trí kinh phí và các điều kiện đi lại, ăn nghỉ cho đoàn đại biểu từ cơ sở về địa điểm được triệu tập và ngược lại.

- Chế độ đi lại, ăn, nghỉ của đại biểu phụ trách thực hiện theo qui đinh của Bộ Tài chính.

V. MỘT SỐ YÊU CẦU

1. Đối với các đại biểu

- Các đại biểu cần chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cá nhân và những điều kiện cần thiết cho hoạt động tập thể trong thời gian diễn ra Liên hoan.

- Trang phục: Thiếu nhi mặc trang phục đội viên; đại biểu thiếu nhi là người dân tộc thiểu số mang theo trang phục của dân tộc mình; phụ trách mặc trang phục phụ trách thiếu nhi.

2. Đối với đoàn đại biểu

- Ban Thường vụ Đoàn, Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố báo cáo với lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành liên quan, quan tâm gặp mặt các đại biểu tham dự Liên hoan; tổ chức tuyên truyền về Liên hoan và hoạt động của đoàn đại biểu đơn vị mình trước và sau khi đi dự Liên hoan.

- Khuyến khích mỗi đoàn chuẩn bị 01 tiết mục văn nghệ đặc sắc, mang theo băng đĩa, nhạc cụ, đạo cụ để chủ động khi biểu diễn giao lưu (Đề nghị đăng ký với Ban Tổ chức Liên hoan vào chiều 13/6/2019).

Nhận được Thông tri Triệu tập này, đề nghị Ban Thường vụ Đoàn, Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố chuẩn bị tốt những yêu cầu trên để đại biểu về dự Liên hoan đúng thành phần và thời gian quy định.

Chi tiết liên hệ đồng chí Hoàng Thị Hồng Mai, Phó chánh văn phòng Hội đồng Đội Trung ương, điện thoại: 0985695668.

 

      TM. HỘI ĐỒNG ĐỘI TRUNG ƯƠNG

Nơi nhận:                                                         PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

- Như trên;

- Ban Bí thư TWĐoàn (b/cáo);                                       

- Các đ/c thành viên BTC LH;                                                     (Đã ký)

- Lưu VP HĐĐTW.                                                   

      

        

        Nguyễn Phạm Duy Trang                   

Thống kê

  • 3.672.410
  • 104
  • 2685
  • 470
Website Đoàn Thanh Niên Cổng Thánh Gióng Hội sinh viên 1 Báo Thiếu niên Tiền phong website doithieunien.vn PVFCCo