VÌ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, VÌ LÝ TƯỞNG CỦA BÁC HỒ VĨ ĐẠI, SẴN SÀNG!

THÔNG TRI TRIỆU TẬP Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc lần thứ III - năm 2018

Cập nhật lúc 01 Tháng Tám 2018 3:23 CH

    ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG

                     ***                                          Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2018

       Số: 161-TT/HĐĐTW

 

 

THÔNG TRI TRIỆU TẬP

Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc

lần thứ III - năm 2018

Kính gửi:  - Ban Thường vụ các Tỉnh, Thành Đoàn;

                                     - Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố

 

Thực hiện Kế hoạch số 20-KH/TWĐTN-CTTN ngày 07/03/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức “Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc lần thứ III”, Hội đồng Đội Trung ương triệu tập đại biểu tham dự "Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc lần thứ III - năm 2018", cụ thể như sau:

I. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM TẬP TRUNG

1. Thời gian :   Từ 08/8 đến 10/8/2018 (không kể thời gian đi, về).

               Ban Tổ chức đón đại biểu tập trung từ 13h00 ngày 08/8/2018.

          Chương trình chính thức của Liên hoan bắt đầu từ 15h00 ngày 08/8/2018.

2. Địa điểm :    Khách sạn Khăn Quàng đỏ,

               (số 94 ngõ 189 đường Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội).

* Các đoàn đại biểu chủ động đăng ký giờ đến, mã tàu, xe, chuyến bay trước ngày 05/8/2018 để Ban Tổ chức bố trí tình nguyện viên hướng dẫn. Chi tiết xin liên hệ đồng chí Chu Thị Kiều, điện thoại: 0988.242324.

II. SỐ LƯỢNG, THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU

1. Số lượng, thành phần:  Theo hồ sơ đại biểu các tỉnh, thành phố đã gửi về Trung ương (Có danh sách kèm theo).

2. Một số lưu ý

-  Mỗi đoàn chỉ được cử duy nhất 01 đại biểu phụ trách.

- Các đại biểu phải có tên trong Quyết định cử tham dự Liên hoan của Ban Thường vụ Đoàn hoặc Hội đồng Đội tỉnh, thành phố.

- Ban Tổ chức không giải quyết ăn nghỉ, đi lại cho bất kỳ trường hợp nào ngoài danh sách triệu tập.

          III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CHÍNH

- Kiểm tra kiến thức và kỹ năng hoạt động Đội; Các hoạt động trải nghiệm, Lửa trại (Nội dung và hình thức thực hiện theo Hướng dẫn số 22 HD/HĐĐTW ngày 24/01/2018 của Hội đồng Đội Trung ương về Tổ chức Hội thi Chỉ huy Đội giỏi các cấp năm 2018”).

- Gặp mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các hoạt động trải nghiệm, hành trình về nguồn (Tham quan khu di tích Phủ Chủ tịch; Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội gặp gỡ đại biểu; tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám; tham quan, trải nghiệm tại các trung tâm khoa học sáng tạo…).

- Tuyên dương cán bộ Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc năm 2018.

IV. TRANG PHỤC, VẬT DỤNG CẦN CHUẨN BỊ

Đại biểu thiếu nhi và phụ trách thực hiện theo Thể lệ thi Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc của Hội đồng Đội Trung ương (Có văn bản gửi kèm).

V. KINH PHÍ

1. Trung ương: Đài thọ tiền ăn nghỉ, hoạt động cho đại biểu thiếu nhi từ chiều ngày 08/8 đến sáng ngày 11/8/2018.

2. Địa phương: Lo kinh phí đi lại, ăn nghỉ cho đoàn đại biểu từ cơ sở về địa điểm được triệu tập và ngược lại.

- Đại biểu phụ trách thực hiện theo chế độ của Bộ Tài chính qui định.

VI. MỘT SỐ YÊU CẦU VỚI CÁC ĐOÀN ĐẠI BIỂU

- Ban Thường vụ Đoàn, Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố báo cáo với lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành liên quan, tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Liên hoan và đoàn đại biểu của đơn vị mình trước và sau khi đi dự Liên hoan (Biểu trưng của Liên hoan được đăng tải trên website của Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương).

- Mỗi đoàn chuẩn bị 01 tiết mục văn nghệ đặc sắc, khuyến khích mang theo băng đĩa, nhạc cụ, đạo cụ để chủ động khi biểu diễn, giao lưu.

- Các đại biểu cần chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cá nhân và những điều kiện cần thiết cho hoạt động tập thể trong thời gian diễn ra Liên hoan.

- Các đơn vị cần lưu ý thông báo tới gia đình các đại biểu để kiểm tra sức khỏe của các em. Đối với đại biểu đang ốm hoặc bị say xe, cần xem xét kỹ trước khi quyết định tham gia Liên hoan.

Nhận được Thông tri Triệu tập này, đề nghị Ban Thường vụ Đoàn, Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố chuẩn bị tốt những yêu cầu trên để đại biểu về dự Liên hoan đúng thành phần và thời gian quy định./.

 

              TM. HỘI ĐỒNG ĐỘI TRUNG ƯƠNG

  PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Bí thư TWĐoàn (b/cáo);

- Đ/c Chủ tịch HĐĐTW (b/cáo);                                                (Đã ký)

- Các đ/c thành viên BTC LH;

- Lưu VP HĐĐTW.                                                   Nguyễn Phạm Duy Trang

                                                         


 

Tải file Thông tri Triệu tập đầy đủ tại đây!

Chương trình tóm tắt

Danh sách phân chia Chi đội

Hướng dẫn thể lệ thi

Bài hát chính thức của chương trình + file MP3

Thống kê

  • 1.881.370
  • 22
  • 2335
  • 415
Website Đoàn Thanh Niên Cổng Thánh Gióng Hội sinh viên 1 Báo Thiếu niên Tiền phong website doithieunien.vn PVFCCo