VÌ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, VÌ LÝ TƯỞNG CỦA BÁC HỒ VĨ ĐẠI, SẴN SÀNG!

Thông tri triệu tập hội nghị tổng kết công tác Đội năm học 2016-2017

Cập nhật lúc 16 Tháng Sáu 2017 5:35 CH

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ  MINH

HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG

***

Số:   119   - TT/HĐĐTW

 

 Hà Nội, ngày  16  tháng 6 năm 2017

 

THÔNG TRI TRIỆU TẬP

Hội nghị tổng kết công tác Đội, phong trào thiếu nhi

năm học 2016 - 2017; triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018;

-----

 

Kính gửi: Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố

           

Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2016 - 2017, Hội đồng Đội Trung ương triệu tập đại biểu về dự Hội nghị tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2016 - 2017; triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 cụ thể như sau:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: 02 ngày, từ ngày 05 đến ngày 06 tháng 7 năm 2017.

2. Địa điểm:  Khách sạn Đoàn 28

                      Số 106 Trần Phú, phường 5, thành phố Vũng Tàu.

(Ban Tổ chức đón đại biểu từ 14h00 ngày 05/7/2016 tại khách sạn Đoàn 28)

II. THÀNH PHẦN

- Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố;

- 01 chuyên viên Ban Thanh Thiếu nhi trường học phụ trách công tác Đội hoặc Ban Thiếu nhi các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc;

- Mời đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố;

III. NỘI DUNG

1. Tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2016 - 2017.

2. Góp ý dự thảo Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 - 2018.

3. Công tác thi đua khen thưởng.

IV. CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Ngày 05/7/2017

Chiều: 14h00 - 17h00: Đón tiếp đại biểu, phát tài liệu

                                   18h00:Tiệc chiêu đãi

Ngày 06/7/2017

Sáng: Hội nghị Tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2016 - 2017

 

8h00 - 11h30

- Văn nghệ chào mừng

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

- Phát biểu khai mạc Hội nghị

- Trình bày các dự thảo:

+ Báo cáo tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2016 - 2017.

+ Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 - 2018.

- Thảo luận dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2016 - 2017; Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 - 2018.

- Công tác thi đua - khen thưởng năm học

2016 - 2017.

- Phát biểu bế mạc Hội nghị

Hội trường

khách sạn

Chiều: Đại biểu trả phòng trở về địa phương.

 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN CHUẨN BỊ

1. Trang phục

Đại biểu là cán bộ Đoàn, Đội chuẩn bị áo phụ trách thiếu nhi.

2. Kinh phí

- Hội đồng Đội Trung ương chịu trách nhiệm kinh phí tổ chức Hội nghị.

- Các đơn vị cử đại biểu tham gia tập huấn hỗ trợ cho các đại biểu kinh phí đi lại, ăn, nghỉ, công tác phí theo quy định hiện hành của Nhà nước và kinh phí tham gia các hoạt động của Hội nghị, cụ thể:

+ Tiền nghỉ: đại biểu thanh toán trực tiếp với lễ tân khách sạn.

+ Kinh phí tài liệu của Hội nghị: 200.000đ

3. Danh sách đại biểu tham dự Hội nghị

 Đề nghị gửi về Hội đồng Đội Trung ương theo địa chỉ: Hội đồng Đội Trung ương, 62 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội, ĐT: 0462631999 (máy lẻ 624), email: hoidongdoitw@gmail.com trước ngày 30/6/2017.

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ:

- Đồng chí Hoàng Hồng Mai, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Đội Trung ương, điện thoại: 0946.266.363.

- Đồng chí Nguyễn Viễn Đông, Kế toán trưởng Hội đồng Đội Trung ương, điện thoại: 0982.221.918.

Nhận được Thông tri này, đề nghị Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố tiến hành chọn cử đại biểu, tạo điều kiện để đại biểu về tham dự Hội nghị đúng thành phần và thời gian quy định.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên (để t/h);

- Đ/c Nguyễn Long Hải, BT TW Đoàn,

  Chủ tịch Hội đồng Đội TW (để b/c);

- Vụ Công tác Học sinh, Sinh viên,

   Bộ Giáo dục & Đào tạo (để p/h);

- Lưu VP HĐĐTW.

 

TM. HỘI ĐỒNG ĐỘI TRUNG ƯƠNG

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

 

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Phú Trường

                            

 

Thống kê

  • 7.254.077
  • 31
  • 1886
  • 322
Website Đoàn Thanh Niên Cổng Thánh Gióng Hội sinh viên 1 Báo Thiếu niên Tiền phong website doithieunien.vn PVFCCo