VÌ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, VÌ LÝ TƯỞNG CỦA BÁC HỒ VĨ ĐẠI, SẴN SÀNG!

Thông tri triệu tập HN tập huấn vận hành mô hình Hội đồng trẻ em tại TP Hồ Chí Minh

Cập nhật lúc 22 Tháng Sáu 2020 10:18 SA

  ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG                         Hà Nội, ngày 18 tháng 6  năm 2020

                     ***                     

        Số:  102  -TT/HĐĐTW

 

THÔNG TRI TRIỆU TẬP

Hội nghị tập huấn giảng viên nguồn về xây dựng và vận hành

mô hình Hội đồng trẻ em năm 2020

------------

     Kính gửi:        Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố: Bình Dương,

Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Thuận,

Đồng Nai, Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh,

Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng.

Thực hiện Kế hoạch số 250-KH/TWĐTN-CTTN ngày 09/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em năm 2020; thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Hội đồng Đội Trung ương và tổ chức Plan International tại Việt Nam về “Thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề của trẻ em” giai đoạn 2019 - 2021, nhằm trang bị kỹ năng, kiến thức về mô hình Hội đồng trẻ em cho cán bộ phụ trách các tỉnh, thành phố, Hội đồng Đội Trung ương triệu tập đại biểu tham gia Hội nghị tập huấn giảng viên nguồn về xây dựng và vận hành mô hình Hội đồng trẻ em năm 2020, cụ thể như sau:   

I. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian:       Từ ngày 28/6 - 29/6/2020 (không kể thời gian đi, về).

2. Địa điểm:        Khách sạn Rạng Đông, số 81 - 83 Cách Mạng Tháng Tám,

Phường Bến Thành, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

(Ban Tổ chức đón tiếp đại biểu từ 16h00 ngày 27/6/2020 tại Khách sạn Rạng Đông)

II. THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU

- Thành phần: Mỗi tỉnh 03 đại biểu là cán bộ Hội đồng Đội, cán bộ phụ trách thiếu nhi cấp tỉnh, cấp huyện.

- Số lượng đại biểu: gồm 30 đại biểu đến 10 tỉnh, thành phố có tên trên.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ

Ngày 27/6/2020

Thời gian

Nội dung

17h00

Đón tiếp đại biểu về dự hội nghị tập huấn.

Ngày 28/6/2020

8h00

Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

8h30 - 11h30

- Chuyên đề 1: Các kiến thức cơ bản về Hội đồng trẻ em - Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em

14h00 - 17h00

- Chuyên đề 2: Pháp luật quốc tế và Việt Nam quy định về quyền trẻ em và các kiến thức cơ bản về giới

Ngày 29/6/2020

8h00 - 11h30

- Chuyên đề 3: Kiến thức về bảo vệ trẻ em và các kỹ năng làm việc để tăng cường vai trò của Hội đồng trẻ em

14h00 - 16h30

- Chuyên đề 4: Các phương pháp tập huấn có sự tham gia của trẻ em

16h30 - 17h00

- Bế mạc hội nghị tập huấn.

Ngày 30/6/2020

Các đoàn trở về địa phương

IV. VỀ KINH PHÍ

- Ban Tổ chức chịu trách nhiệm về kinh phí tổ chức, kinh phí ăn, nghỉ tại TP Hồ Chí Minh cho đại biểu tham gia Hội nghị tập huấn (đề nghị các đại biểu lấy giấy đi đường có đóng dấu của đơn vị công tác gửi lại cho Ban Tổ chức để làm chứng từ thanh quyết toán).

- Đại biểu tham dự hội nghị thực hiện chế độ đi lại theo quy định của Bộ Tài chính.

Nhận được Thông tri triệu tập này, đề nghị Hội đồng Đội tỉnh các tỉnh, thành phố có tên trên báo cáo Ban thường vụ tỉnh Đoàn phân bổ đại biểu dự Hội nghị tập huấn đúng thành phần và thời gian quy định, gửi danh sách đại biểu tham dự Hội nghị về Hội đồng Đội Trung ương trước ngày 22/6/2020. Về nội dung hội nghị vui lòng liên hệ: Đồng chí Hoàng Hồng Mai, Chánh Văn phòng Hội đồng Đội Trung ương, ĐT: 0985695668; email: hoidongdoitw@gmail.com; về hậu cần liên hệ đồng chí Dương Thị Thu Hương, cán bộ Ban Thiếu nhi Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại: 0908173891.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Đ/c Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư TWĐ,

  Chủ tịch HĐĐTW (để b/c);

- Tổ chức Plan International Việt Nam;

- Lưu VP HĐĐTW      

TM. HỘI ĐỒNG ĐỘI TRUNG ƯƠNG

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

 

 

(đã ký)

 

Nguyễn Phạm Duy Trang

 

Thống kê

  • 7.728.263
  • 6
  • 3152
  • 596
Website Đoàn Thanh Niên Cổng Thánh Gióng Hội sinh viên 1 Báo Thiếu niên Tiền phong website doithieunien.vn PVFCCo Banner Hội đồng TE Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ IX, năm 2020 (1)