VÌ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, VÌ LÝ TƯỞNG CỦA BÁC HỒ VĨ ĐẠI, SẴN SÀNG!

Thông tri triệu tập giải bơi "Đường đua xanh" năm 2017

Cập nhật lúc 14 Tháng Sáu 2017 4:23 CH

  ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG                     Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2017

                     ***                     

        Số:  114 -TT/HĐĐTW

 

THÔNG TRI TRIỆU TẬP

Đại biểu tham dự Giải bơi Thiếu nhi toàn quốc

“Đường đua xanh” năm 2017

-------------

 

Kính gửi:  - Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố;

                  - Ban Giám đốc các Cung, Nhà Thiếu nhi,

                    Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi,

                    Nhà Văn hóa thuộc các tỉnh/thành, ngành.

 

Thực hiện Quyết định 234/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Phòng chống, tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2016 - 2020; căn cứ Kế hoạch phối hợp số 58-KHPH/HĐĐTƯ-TCTDTT-BL ngày 25 tháng 3 năm 2017 giữa Hội đồng Đội Trung ương, Tổng cục Thể dục Thể thao và Công ty cổ phần thể thao và giải trí Bằng Linh về đẩy mạnh phong trào Thiếu nhi tập luyện môn bơi và tổ chức Giải bơi Thiếu nhi toàn quốc “Đường đua xanh” năm 2017,  Hội đồng Đội Trung ương triệu tập các đại biểu tham dự Giải bơi Thiếu nhi toàn quốc “Đường đua xanh” năm 2017 cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm:

1.1. Thời gian: Ngày 27 và 28 tháng 6 năm 2017 (thay cho lịch dự kiến trong Điều lệ số 139/ĐL-TCTDTT là cuối tháng 7/2017).

1.2. Địa điểm: Cung văn hóa, thể thao Thanh niên, số 3 Tăng Bạt Hổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

1.3. Đăng ký: Danh sách đại biểu đăng ký trước ngày 25/6/2017 gửi về:

- Hội đồng Đội Trung ương, 62 Bà Triệu, Hà Nội, điện thoại: 04363621999 (máy lẻ 621); đồng chí Trần Văn Tuấn, di động: 0903018679; email: hoidongdoitw@gmail.com

- Tổng cục Thể dục thể thao, đồng chí Lê Anh Tú, di động: 0943119337 hoặc 04.37472069, Email: leanhtu.sport@gmail.com.

- Liên hệ đặt ăn, nghỉ tại Hà Nội có thể tham khảo tại Nhà Khách Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 23 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm - Hà Nội ĐT 04.338262002 hoặc Khách sạn Tổng Liên đoàn, Số 95 Trần Quốc Toản, Hà Nội, liên hệ Đ/c Thìn Đt 0912727627; đặt ăn nhà hàng Hoàng Gia, số 3 Tăng Bạt Hổ, Hà Nội, liên hệ Đ/c Lục Đt 0972411889).

 

 

 

2. Thành phần:

Mỗi đơn vị, tỉnh/thành phố cử ít nhất một đoàn tham dự gồm: 01 trưởng đoàn, 01 huấn luyện viên, 02 đến 08 trẻ em nam và nữ độ tuổi từ 08 đến 15 tuổi (Theo Kế hoạch phối hợp số 58-KHPH/HĐĐTƯ-TCTDTT-BL ngày 25 tháng 3 năm 2017 giữa Hội đồng Đội Trung ương, Tổng cục Thể dục Thể thao, Công ty cổ phần thể thao và giải trí Bằng Linh và Điều lệ số 139/ĐL-TCTDTT được đăng tải trên website: thieunhivietnam.vn)

3. Nội dung:

3.1. Ngày 27/6/2017:

- 8h00 - 16h00: Các vận động viên làm quen bể bơi (Lưu ý mang theo thẻ vận động viên để kiểm soát ra vào bể)

- 8h00: Tập huấn trọng tài, tại tầng 3, Nhà hàng Hoàng Gia, số 3 Tăng Bạt Hổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- 10h00:  Họp trưởng đoàn thông báo chương trình tại tầng 3, Nhà hàng Hoàng Gia, số 3 Tăng Bạt Hổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

3.2. Ngày 28/6/2017:

- 7h00: Khai mạc Giải bơi

- Tổ chức cho Thiếu nhi tìm hiểu về kỹ năng phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em (Theo hình thức Rung chuông vàng với những câu hỏi trắc nghiệm)

- Tổ chức thi Giải bơi Thiếu nhi toàn quốc “Đường đua xanh” năm 2017. (Theo thứ tự bốc thăm, chia bảng).

- Bế mạc và trao thưởng.

4. Kinh phí:

 - Ban Tổ chức lo kinh phí tổ chức và giải thưởng của Giải bơi Thiếu nhi toàn quốc “Đường đua xanh” năm 2017.

- Các đơn vị, địa phương tham dự Giải bơi chịu trách nhiệm kinh phí đi lại, ăn, nghỉ và các khoản khác theo quy định của Nhà nước.

Hội đồng Đội Trung ương đề nghị các đơn vị, địa phương cử đại biểu về tham dự Giải bơi Thiếu nhi toàn quốc “Đường đua xanh” năm 2017 đúng thành phần và thời gian quy định./.

 

      TM. HỘI ĐỒNG ĐỘI TRUNG ƯƠNG

 PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Nơi nhận:

- Như trên (để t/h);

- TT Hội đồng Đội TW;

- Tổng cục TDTT;                                                                       (Đã ký)

- Công ty CP Bằng Linh; 

- Sở VHTTDL; Sở VHTT các tỉnh/thành;

- Lưu VP HĐĐTW.

                                                                                     Nguyễn Phú Trường

 

DANH SÁCH TRIỆU TẬP

1- Nhà Thiếu nhi Hải Dương

2- Nhà Thiếu nhi TP Thái Nguyên

3- Nhà Thiếu nhi tỉnh Hà Nam

4- Nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh Thái Bình

5- Trung tâm hoạt động TTN tỉnh Ninh Bình.

6- Cung văn hóa thiếu nhi Quảng Ninh.

7- Cung văn hóa Thiếu nhi tỉnh Bắc Ninh

8- Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Bình Phước

9- Nhà Thiếu nhi tỉnh Đồng Nai.

10 - Cung thiếu nhi tỉnh Lào Cai

11- Cung thiếu nhi tỉnh  Lạng Sơn

12- Trung tâm văn hóa TTN tỉnh Đắc Lắc

13- Nhà Thiếu nhi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

14- Nhà Thiếu nhi tỉnh Bình Dương

15- Nhà Thiếu nhi tỉnh Tiền Giang

16- Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau

17- Trung tâm hoạt động TTN nhi tỉnh Vĩnh Phúc

18- Nhà Thiếu nhi tỉnh Quảng Ngãi

19- Trung tâm hoạt động TTN tỉnh Tây Ninh

20- Trung tâm hoạt động TTN tỉnh Phú Yên

21- Nhà Thiếu nhi tỉnh An Giang

22- Nhà Thiếu nhi tỉnh Kiên Giang

 

 

 

 

 

Thống kê

  • 7.446.475
  • 25
  • 2006
  • 343
Website Đoàn Thanh Niên Cổng Thánh Gióng Hội sinh viên 1 Báo Thiếu niên Tiền phong website doithieunien.vn PVFCCo