VÌ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, VÌ LÝ TƯỞNG CỦA BÁC HỒ VĨ ĐẠI, SẴN SÀNG!

THÔNG BÁO Về việc tổ chức Trại Huấn luyện Kim Đồng toàn quốc năm 2018

Cập nhật lúc 12 Tháng Sáu 2018 9:22 SA

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

 

HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG

***

Số: 85-TB/HĐĐTW

 

               Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2018

        

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Trại Huấn luyện Kim Đồng toàn quốc năm 2018

-----

 

          Kính gửi:   - Ban Thường vụ các Tỉnh, Thành Đoàn;

                  - Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố

 

Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 - 2018; nhằm đẩy mạnh việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ phụ trách Đội các cấp, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong tình hình mới, Hội đồng Đội Trung ương, Hội đồng Huấn luyện Trung ương thông báo về việc tổ chức Trại Huấn luyện Kim Đồng toàn quốc năm 2018, với những nội dung cụ thể như sau:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Trại Huấn luyện Kim Đồng Cấp I - Khu vực miền Bắc

- Quy mô: Các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc (Từ Thừa Thiên Huế trở ra).

- Thời gian: Từ 17/6 đến 23/6/2018 (không kể thời gian đi, về).

- Địa điểm: Tỉnh Tuyên Quang.

2. Trại Huấn luyện Kim Đồng Cấp I - Khu vực miền Nam

- Quy mô: Các tỉnh, thành phố khu vực miền Nam (Từ Đà Nẵng trở vào).

- Thời gian: Từ 15/7 đến 21/7/2018 (không kể thời gian đi, về).

- Địa điểm: Tỉnh Đồng Nai.

* Lưu ý

- Đại biểu sinh hoạt tập trung theo hình thức trại.

- Căn cứ vào thời gian tổ chức, các đại biểu có thể lựa chọn đăng ký tham gia cho phù hợp, không nhất thiết phải đúng theo khu vực của đơn vị mình.

II. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN, SỐ LƯỢNG

1. Đối tượng

- Là thành viên Hội đồng Huấn luyện cấp tỉnh.

- Chuyên viên phụ trách công tác Đoàn, Đội của ngành giáo dục từ cấp huyện trở lên.

- Cán bộ chuyên trách Ban Thiếu nhi Trường học các tỉnh, thành Đoàn.

- Cán bộ chuyên trách phụ trách công tác Đội từ cấp huyện trở lên.

- Giáo viên kỹ năng các Trường Đoàn, Trung tâm bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ Đoàn, Hội, Đội.

- Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, Tổng phụ trách Đội đang công tác tại tại các liên đội trường học, chủ nhiệm Câu lạc bộ kỹ năng tại địa bàn dân cư.

- Là sinh viên đang học năm cuối các trường Đại học, Cao đẳng khối Sư phạm có chuyên ngành liên quan đến công tác Đội; sinh viên năm cuối chuyên ngành Công tác thanh thiếu niên của Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam.

* Lưu ý:

- Các đại biểu được lựa chọn tham gia Trại Huấn luyện Kim Đồng cấp I năm 2018 phải là các đồng chí chưa được công nhận đạt chuẩn “Huấn luyện viên cấp I Trung ương” tại các Trại Huấn luyện Kim Đồng do Hội đồng Đội Trung ương, Hội đồng Huấn luyện Trung ương tổ chức.

- Đối với cán bộ đã hoàn thành chương trình huấn luyện tại các trại Huấn luyện Kim Đồng toàn quốc do Hội đồng Huấn luyện Trung ương tổ chức nhưng chưa đạt chuẩn Huấn luyện viên cấp I Trung ương được đăng ký thi bổ sung để công nhận đạt chuẩn.

2. Tiêu chuẩn đại biểu tham gia

- Có phẩm chất chính trị và đạo đức trong sáng.

- Có trình độ từ Cao đẳng trở lên. Đối với sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng khối sư phạm và Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam phải có xác nhận là sinh viên năm cuối của nhà trường.

- Đang công tác, học tập và sinh hoạt tại các cơ sở Đoàn, Hội, Đội.

- Sức khỏe tốt, đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung của Trại.

- Có năng lực để phát triển thành lực lượng nòng cốt xây dựng Hội đồng Huấn luyện các cấp.

3. Số lượng đại biểu tham gia

- Mỗi tỉnh, thành phố căn cứ vào nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng và công nhận huấn luyện viên các cấp để chọn cử và bố trí số lượng đại biểu tham gia, thành lập 01 đoàn đại biểu, trong đó phân công 01 đồng chí làm trưởng đoàn.

- Các đại biểu đăng ký tự do phải có quyết định cử tham gia Trại Huấn luyện Kim Đồng năm 2018 của Ban Chấp hành Đoàn cơ sở hoặc thủ trưởng đơn vị nơi đang công tác, học tập và sinh hoạt.

III. NỘI DUNG

1. Nội dung huấn luyện

- Về nghiệp vụ công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh: Tìm hiểu về lịch sử Đội TNTP Hồ Chí Minh; cập nhật tình hình mới về công tác Đội, các phong trào, các chương trình và các cuộc vận động lớn của Đội; Nghiên cứu, nắm vững các quy định về Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh (sửa đổi) và phương pháp hướng dẫn thực hành Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh.

- Về kỹ năng hoạt động: Trang bị kỹ năng tổ chức trò chơi, hát múa tập thể, nhảy cộng đồng và dân vũ quốc tế; Hướng dẫn chuẩn bị các vật dụng dựng trại, xây dựng kế hoạch trại, thiết kế và tổ chức đêm lửa trại, trò chơi lớn, thực hành thủ công trại và cổng trại, nút dây, nhận và phát tín hiệu Morse, Semaphore; nhận biết và vẽ thực hành dấu đi đường; Dịch và soạn thảo các loại mật thư; xác định phương hướng, ước đạc.

2. Nội dung kiểm tra

- Kiểm tra trắc nghiệm: Các trại sinh sẽ thực hiện bài kiểm tra trắc nghiệm để kiểm tra các nội dung liên quan đến một số nội dung về nghiệp vụ công tác Đội: Lịch sử Đội TNTP Hồ Chí Minh; các phong trào, các chương trình và các cuộc vận động lớn của Đội; Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh.

- Kiểm tra kiến thức: Các trại sinh sẽ thực hiện các bài thi viết để kiểm tra nhận thức một số nội dung liên quan đến kỹ năng công tác Đội: Xây dựng kế hoạch trại, thiết kế và tổ chức đêm lửa trại, thiết kế kế trò chơi lớn, kiến thức về mật thư, nút dây và dấu đường; phương pháp xác định phương hướng, ước đạc.

- Kiểm tra thực hành: Các trại sinh sẽ thực hiện các bài thi thực hành để kiểm tra một số nội dung liên quan đến kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội: Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh, tổ chức trò chơi, hát múa tập thể, nhảy cộng đồng và dân vũ quốc tế; thực hành thủ công trại và cổng trại, nút dây, nhận và phát tín hiệu Morse, Semaphore; nhận biết và vẽ thực hành dấu đi đường; Dịch và soạn thảo các loại mật thư; xác định phương hướng, ước đạc.

3. Đánh giá kết quả sau huấn luyện

- Trại sinh được đánh giá công nhận hoàn thành chương trình huấn luyện phải đảm bảo tham gia và hoàn thành tốt các hoạt động tại Trại Huấn luyện Kim Đồng; thực hiện đầy đủ các buổi kiểm tra theo quy định; tổng số điểm của các bài kiểm tra phải đạt từ 50% số điểm trở lên trong đó không có bài kiểm tra nào đạt dưới điểm 5.

- Để được công nhận là Huấn luyện viên cấp I Trung ương, trại sinh phải đạt chuẩn theo các yêu cầu về kỹ năng nghiệp vụ được quy định trong Định chuẩn Huấn luyện viên cấp I Trung ương do Hội đồng Đội Trung ương ban hành.

IV. YÊU CẦU CHUẨN BỊ

1. Đối với Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố

- Chọn cử đại biểu tham gia Trại Huấn luyện theo số lượng, tiêu chuẩn, thành phần và thời gian thông báo; lập danh sách trích ngang, quyết định chọn cử đại biểu tham gia Trại huấn luyện.

- Hướng dẫn các đại biểu nghiên cứu, tìm hiểu kỹ các nội dung về kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội có liên quan đến chương trình huấn luyện.

2. Đối với trại sinh

- Hồ sơ đại biểu gồm:

+ Quyết định cử đại biểu tham gia của đơn vị.

+ 01 bản trích ngang hồ sơ có dán ảnh, có xác nhận của đơn vị quản lý.

+ 04 ảnh 3cm x 4cm (chụp trên nền trắng, mặc áo phụ trách thiếu nhi và đeo khăn quàng đỏ).

+ Bản phô tô bằng tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học.

+ Bản xác nhận là sinh viên năm cuối đối với sinh viên các trường Đại học khối Sư phạm và Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam.

Hồ sơ đại biểu gửi về: Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam, Số 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội; email: hoidonghuanluyentw@gmail.com.

- Quy định về trang phục:  Khi tham gia chương trình chung, tất cả trại sinh phải mặc đồng phục áo Phụ trách thiếu nhi theo quy định của Nghi thức Đội, quần sẫm mầu, đi giầy, đội mũ tai bèo, đeo khăn quàng và thẻ trại sinh. Đối với những hoạt động không mang tính tập trung thì trại sinh mặc trang phục tự do nhưng phải đảm bảo lịch sự. Đại biểu nữ không mặc váy trong tất cả các hoạt động.

- Đồ dùng cá nhân: Ba lô, áo đi mưa, võng, đèn pin, chăn mỏng, dây dù, giầy bata hoặc giầy leo núi, mũ tai bèo, khăn quàng đỏ, dùi trống, còi, cờ Semaphore, nến, la bàn, sỏi màu, dây dù, bật lửa, gậy 1,2m và các đồ dùng khác có liên quan đến cá nhân.

* Trường hợp trại sinh không chuẩn bị được, đề nghị liên hệ với Ban Tổ chức qua đồng chí Trần Thị Thêu, điện thoại: 0977.956.798 để được hỗ trợ.

V. KINH PHÍ

1. Mỗi đại biểu tham gia thực hiện kinh phí đi lại, ăn nghỉ và công tác phí theo chế độ quy định của Bộ Tài chính (ăn nghỉ tập trung).

2. Các khoản đóng góp

- Tài liệu học tập và nghiên cứu:                                                         300.000đ

- Kinh phí học tập, kiểm tra và tổ chức hoạt động chung:                  600.000đ

Trên đây là thông báo về việc tổ chức “Trại Huấn luyện Kim Đồng toàn quốc năm 2018”. Hội đồng Đội Trung ương, đề nghị Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện và báo cáo về Trung ương theo quy định.

 

                                                                                   TM.HỘI ĐỒNG ĐỘI TRUNG ƯƠNG

Nơi nhận:                                                                     PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

- Đ/c Bí thư TW Đoàn phụ trách (để b/c);                              

- Hội đồng Huấn luyện TW (để t/h);

- Các đơn vị có liên quan (để p/h);                                                    (Đã ký)

- BTV Đoàn, HĐĐ các tỉnh, TP (để t/h);                                 

- Lưu VPHĐĐTW.                                                              Nguyễn Phạm Duy Trang

Thống kê

  • 1.845.479
  • 91
  • 2333
  • 414
Website Đoàn Thanh Niên Cổng Thánh Gióng Hội sinh viên 1 Báo Thiếu niên Tiền phong website doithieunien.vn PVFCCo