VÌ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, VÌ LÝ TƯỞNG CỦA BÁC HỒ VĨ ĐẠI, SẴN SÀNG!

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết hệ thống Nhà Thiếu nhi năm 2017

Cập nhật lúc 26 Tháng Mười Hai 2017 2:03 CH

 

Ngày 15/12/2017, Hội đồng Đội Trung ương đã ban hành Thông tri số 247 -TT/HĐĐTW về việc triệu tập Hội nghị tổng kết hoạt động Hệ thống Nhà Thiếu nhi toàn quốc năm 2017Theo đó, Hội nghị tổng kết hoạt động Hệ thống Nhà thiếu nhi toàn quốc sẽ tổ chức vào ngày 03-04/01/2018 tại tỉnh Tiền Giang. Tuy nhiên, để tập trung tham gia ứng phó cơn bão số 16 (cơn bão Tembin) và khắc phục các hậu quả sau bão; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn quyết định chuyển thời gian tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ nhất, khóa XI sang ngày 03/01/2018; chuyển thời gian tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ hai, khóa XI sang ngày 04-05/01/2018. Do đó, Hội đồng Đội Trung ương quyết định chuyển thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Hệ thống Nhà thiếu nhi toàn quốc năm 2017 sang ngày 08-09/01/2018 (khai mạc lúc 13h30 ngày 08/01/2018). Địa điểm tổ chức chuyển sang: Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang, số 6C Rạch Gầm, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

 

Hội đồng Đội Trung ương trân trọng thông báo để các đồng chí biết và sắp xếp thời gian tham dự hội nghị.

Trân trọng cảm ơn các đồng chí.