VÌ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, VÌ LÝ TƯỞNG CỦA BÁC HỒ VĨ ĐẠI, SẴN SÀNG!

Thông báo kết quả vòng loại cuộc thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến

Cập nhật lúc 23 Tháng Ba 2020 3:02 CH

Cuộc thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến năm 2019 được Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương triển khai từ tháng 11/2019, đến nay, cuộc thi đã trải qua 06 chủ đề thi của vòng loại, 63/63 tỉnh, thành phố đã triển khai cuộc thi tới học sinh từ lớp 03 đến lớp 09 trong liên đội các trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên toàn quốc. Đã có 304.496 học sinh đăng ký dự thi, 209.929 thí sinh tham gia thi.Để tăng tính lan tỏa của cuộc thi, thu hút đông đảo đội viên, thiếu niên, nhi đồng tham gia, Hội đồng Đội Trung ương quyết định kéo dài thời gian tổ chức vòng loại trong 02 tuần từ ngày 23/3/2020 đến ngày 12/4/2020. Đề nghị Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố thông tin và hướng dẫn để học sinh tiếp tục tham gia.