VÌ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, VÌ LÝ TƯỞNG CỦA BÁC HỒ VĨ ĐẠI, SẴN SÀNG!

Thông báo cấp phát Khăn quàng đỏ năm 2019

Cập nhật lúc 13 Tháng Giêng 2020 4:01 CH

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG                     Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2020

                    ***  

        Số:     12 -TB/HĐĐTW

   

 

THÔNG BÁO

Về việc cấp phát Khăn quàng đỏ năm 2019

-------------

         Kính gửi:    - Ban Thường vụ Tỉnh, Thành đoàn

- Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố

                                     

Thực hiện công văn số 4727/KTTH ngày 22/9/1997 của Văn phòng Chính phủ về việc cấp kinh phí mua Khăn quàng đỏ tặng đội viên vùng dân tộc thiểu số để tạo điều kiện cho các em thiếu nhi dân tộc thiểu số được đeo Khăn quàng đỏ khi kết nạp Đội; được sự uỷ quyền của Văn phòng Chính phủ và Ban Bí thư Trung ương Đoàn, thường trực Hội đồng Đội Trung ương tổ chức cấp phát Khăn quàng đỏ - Quà tặng của Thủ tướng Chính phủ năm 2019, cụ thể như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn cấp phát

- Là đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh người dân tộc thiểu số;

- Sinh sống ở các tỉnh miền núi, có vùng cao, biên giới, hải đảo; các tỉnh miền núi phía Bắc, các tỉnh Tây Nguyên, Tây Nam bộ; một số huyện miền núi điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, huyện có đường biên giới, hải đảo, huyện có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

2. Phương thức cấp phát

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tỉnh trong việc nhận Khăn quàng đỏ, năm 2019 Hội đồng Đội Trung ương tiếp tục vận chuyển Khăn quàng đỏ đến từng tỉnh. Đề nghị Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để nhận Khăn quàng đỏ gồm:

- Hoàn thành các chứng từ quyết toán cấp phát Khăn quàng đỏ của năm 2018 gồm: Giấy biên nhận có chữ ký, đóng dấu của đại diện lãnh đạo các cơ sở được nhận.

- Kế hoạch cấp phát Khăn quàng đỏ cho các đơn vị năm 2019 (theo bảng phân bổ số lượng kèm theo).

- Bản cam kết nhận và cấp phát Khăn quàng đỏ năm 2019 đúng mục đích, đối tượng; đóng dấu, ký tên của đồng chí Bí thư Tỉnh Đoàn (theo mẫu gửi kèm).

Các hồ sơ, thủ tục trên gửi về Hội đồng Đội Trung ương trước ngày  15/02/2020 theo địa chỉ: Hội đồng Đội Trung ương, 62 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội (Ngoài phong bì ghi rõ: Hồ sơ cấp phát Khăn quàng đỏ năm 2019). Đây là điều kiện bắt buộc để Hội đồng Đội Trung ương thanh quyết toán với Trung ương Đoàn, Bộ Tài chính và báo cáo Văn phòng Chính phủ. Đơn vị nào không có đầy đủ chứng từ quyết toán theo hướng dẫn sẽ không được cấp phát Khăn quàng đỏ năm 2019 và những năm tiếp theo.

3. Biện pháp thực hiện

- Bí thư các Tỉnh, Thành đoàn ký cam kết và chịu trách nhiệm trao Khăn quàng đỏ cho thiếu nhi dân tộc thiểu số theo đúng kế hoạch.

- Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố cần tuyên truyền về ý nghĩa của chiếc Khăn quàng đỏ trong đội viên, thiếu niên, nhi đồng; tuyên truyền về ý nghĩa của việc trao Khăn quàng đỏ - quà của Thủ tướng Chính phủ cho đội viên, thiếu nhi dân tộc thiểu số trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang thông tin của Đoàn, Đội nhằm tăng cường sự quan tâm của Chính phủ, các cấp, các ngành, các lực lượng xã hội đối với thiếu nhi các dân tộc thiểu số; tiến hành tổ chức chương trình trao Khăn quàng đỏ cho đội viên, thiếu nhi đảm bảo trang trọng, ý nghĩa nhân các dịp hoạt động của Đội hoặc kết hợp với lễ chào cờ đầu tuần tại các liên đội; kịp thời báo cáo, đánh giá kết quả việc tổ chức cấp phát Khăn quàng đỏ năm 2019 về Hội đồng Đội Trung ương.   

Đây là quà tặng của Thủ tướng Chính phủ cho thiếu nhi dân tộc thiểu số vùng cao, vùng sâu, đề nghị Hội đồng Đội các cấp nghiêm túc thực hiện đúng yêu cầu trên, tuyệt đối không sử dụng sai mục đích quy định. Chi tiết vui lòng liên hệ: Đồng chí Hà Thị Thu Huyền, Kế toán trưởng Hội đồng Đội Trung ương, ĐT: 0983474569.

 

       TM. HỘI ĐỒNG ĐỘI TRUNG ƯƠNG          

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Nơi nhận:

- Như trên (để t/h);

- Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính (để b/c);                          (đã ký)

- Ban Bí thư TW Đoàn (để b/c);

- Đ/c Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư BCH TWĐ,

  Chủ tịch Hội đồng Đội TW (để b/c);

- Lưu VP HĐĐTW.                           

Nguyễn Phạm Duy Trang

    

Thống kê

  • 7.624.199
  • 16
  • 3102
  • 590
Website Đoàn Thanh Niên Cổng Thánh Gióng Hội sinh viên 1 Báo Thiếu niên Tiền phong website doithieunien.vn PVFCCo Banner Hội đồng TE Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ IX, năm 2020 (1)