VÌ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, VÌ LÝ TƯỞNG CỦA BÁC HỒ VĨ ĐẠI, SẴN SÀNG!

Tag

  • Hậu Giang: Tổ chức Lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cán bộ phụ trách công tác Đội

    Hậu Giang: Tổ chức Lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cán bộ phụ trách công tác Đội

    Nhằm cập nhật kiến thức mới về Nghi thức và Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh sửa đổi bổ sung, và kỹ năng thực hành nghiệp vụ công tác đội và phong trào thiếu nhi cho cán bộ phụ trách và Ban Chỉ huy Liên đội trên địa bàn thị xã Ngã Bảy. Được sự thống nhất của Hội đồng Đội tỉnh, sáng ngày 28/9/2018, Hội đồng Đội thị xã Ngã Bảy phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức khai giảng lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cán bộ phụ trách công tác Đội và Ban Chỉ huy Liên đội năm 2018.