VÌ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, VÌ LÝ TƯỞNG CỦA BÁC HỒ VĨ ĐẠI, SẴN SÀNG!

Nghi thức và Hướng dẫn thực hiện Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh

Cập nhật lúc 21 Tháng Tám 2015 5:05 CH

Ngày 10/8/2015, Hội đồng Đội Trung ương ban hành Nghi thức và Hướng dẫn thực hiện Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh (kèm theo Quyết định số 25-QĐ/HĐĐTW).

Nghi thức và hướng dẫn thực hiện Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh đã được Hội đồng Trung ương Đội TNTP Hồ Chí Minh thông qua tại kỳ họp lần thứ năm khóa VII và được ban hành kèm theo Quyết định số 25 -QĐ/HĐĐTW ngày 10  tháng 8 năm 2015. Các quy định trước đây trái với Nghi thức này đều bị bãi bỏ.

Trong quá trình thực hiện có điều gì chưa phù hợp, đội viên và các tập thể Đội báo cáo cho Hội đồng Đội cấp trên biết để nghiên cứu, chuẩn bị cho việc sửa đổi sau này.

Chỉ Hội đồng Trung ương Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là cấp có thẩm quyền quyết định việc bổ sung, sửa đổi, ban hành Nghi thức của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trên cơ sở nghiên cứu đầy đủ ý kiến chính đáng của đội viên, các tập thể Đội và Hội đồng Đội các cấp.

 

Tải về Nghi thức và Hướng dẫn thực hiện Nghi thức tại đây

HỘI ĐỒNG ĐỘI TRUNG ƯƠNG