VÌ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, VÌ LÝ TƯỞNG CỦA BÁC HỒ VĨ ĐẠI, SẴN SÀNG!

Lịch công tác tuần 52 (25/12 - 30/12/2017)

Cập nhật lúc 25 Tháng Mười Hai 2017 8:24 SA

LỊCH CÔNG TÁC BAN CÔNG TÁC THIẾU NHI,

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG ĐỘI TRUNG ƯƠNG TUẦN 52

(Từ ngày 25/12/2017 đến ngày 30/12/2017)

------------

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần

Phân công chuẩn bị

Thứ hai (25/12)

7h00

Triển khai tập huấn U - Report, Diễn đàn tiếng nói trẻ em

Đà Nẵng

- Đ/c Lê Anh Quân

 

9h00

Tham gia Hội đồng nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2017

Số 5

Chùa Láng

- Đ/c Nguyễn Phạm Duy Trang

 

13h30

Dự Hội nghị tổng kết việc thực hiện Kế hoạch 508

105B

Quán Thánh

- Đ/c Nguyễn Long Hải

- Đ/c Nguyễn Thái An

 

16h30

Hội ý lãnh đạo Ban

62 Bà Triệu

- Đ/c Nguyễn Phạm Duy Trang

- Đ/c Hoàng Tú Anh

- Đ/c Lê Anh Quân

- Đ/c Nguyễn Thái An

- Đ/c Nguyễn Trung Tâm

 

Thứ ba (26/12)

8h00

Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ nhất, khóa XI (cả ngày)

Hà Nội

- Đ/c Nguyễn Phạm Duy Trang

- Đ/c Nguyễn Thái An

- Đ/c Nguyễn Trung Tâm

 

8h00

Tham gia Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học của Viện Nghiên cứu thanh niên

5 Chùa Láng

- Đ/c Lê Anh Quân

 

Thứ tư (27/12)

8h00

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ hai, khóa XI (Từ ngày 27/12 đến ngày 28/12/2017)

Hà Nội

- Đ/c Nguyễn Phạm Duy Trang

- Đ/c Nguyễn Thái An

- Đ/c Nguyễn Trung Tâm

- Đ/c Lê Anh Quân

- Cán bộ được phân công (nếu có)

 

10h30

Họp Văn phòng Hội đồng Đội Trung ương

62 Bà Triệu

- Đ/c Trần Văn Tuấn

- Đ/c Hoàng Hồng Mai

- Cán bộ Văn phòng

 

Thứ năm (28/12)

8h00

Thi nâng ngạch Chuyên viên chính năm 2017 (ngày 28, 29/12)

Hà Nội

- Đ/c Trần Văn Tuấn

 

14h00

Dự Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

62 Bà Triệu

- Đ/c Nguyễn Long Hải

- Đ/c Nguyễn Phạm Duy Trang

- Đ/c Lê Anh Quân

- Đ/c Nguyễn Thái An

- Đ/c Nguyễn Trung Tâm

 

14h00

Làm việc với đối tác về chương trình Tết ấm cho em

64 Bà Triệu

- Đ/c Hoàng Tú Anh

 

Thứ sáu (29/12)

9h00

 Làm việc với Cục trẻ em về tổng đài quốc gia 111 

Hà Nội

- Đ/c Nguyễn Trung Tâm

- Đ/c Hoàng Hồng Mai

 

14h00

Họp Ban

62 Bà Triệu

- Đ/c Nguyễn Long Hải

- Đ/c Nguyễn Phạm Duy Trang

- Lãnh đạo, cán bộ Ban

 

 

Thống kê

  • 221.169
  • 22
  • 2158
  • 385
Website Đoàn Thanh Niên Cổng Thánh Gióng Hội sinh viên 1 Báo Thiếu niên Tiền phong website doithieunien.vn PVFCCo