VÌ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, VÌ LÝ TƯỞNG CỦA BÁC HỒ VĨ ĐẠI, SẴN SÀNG!

Lịch công tác tuần 51 (18/12 - 24/12/2017)

Cập nhật lúc 19 Tháng Mười Hai 2017 2:01 CH

LỊCH CÔNG TÁC BAN CÔNG TÁC THIẾU NHI,

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG ĐỘI TRUNG ƯƠNG TUẦN 51

(Từ ngày 18/12/2017 đến ngày 24/12/2017)

------------

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần

Phân công chuẩn bị

Thứ hai (18/12)

8h00

Họp kiểm điểm cán bộ, đảng viên cuối năm 2017

62 Bà Triệu

- Đ/c Nguyễn Long Hải

- Đ/c Nguyễn Phạm Duy Trang

- Lãnh đạo, cán bộ, đảng viên

Đ/c Tuấn chuẩn bị ND

14h00

Dự họp góp ý dự thảo Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018

62 Bà Triệu

- Đ/c Nguyễn Phạm Duy Trang

 

16h00

Họp Hội đồng đánh giá Bộ tiêu chí năm 2017

62 Bà Triệu

- Đ/c Nguyễn Long Hải

 

16h00

Hội nghị tổng kết chi đoàn

62 Bà Triệu

- Đ/c Nguyễn Phạm Duy Trang

- Đ/c Nguyễn Thái An

- Đ/c Trần Văn Tuấn

- Đoàn viên chi đoàn

 

18h00

Hội ý lãnh đạo Ban

62 Bà Triệu

- Đ/c Nguyễn Phạm Duy Trang

- Tập thể lãnh đạo Ban

- Cán bộ có liên quan

 

Thứ ba (19/12)

8h00

Họp Hội đồng đánh giá Bộ tiêu chí năm 2017

62 Bà Triệu

- Đ/c Nguyễn Long Hải

- Đ/c Nguyễn Phạm Duy Trang

- Tập thể lãnh đạo Ban

- Đ/c Chu Thị Kiều

 

10h00

Đi công tác Bắc Ninh chuẩn bị Lễ Tổng kết Chương trình “Mizuiku - Em yêu nước sạch”

Bắc Ninh

- Đ/c Nguyễn Thái An

- Đ/c Chu Thị Kiều

 

16h00

Họp Hội đồng thi đua khen thưởng hệ thống Nhà thiếu nhi năm 2017

62 Bà Triệu

- Đ/c Nguyễn Long Hải

- Đ/c Nguyễn Phạm Duy Trang

- Lãnh đạo Ban

- Lãnh đạo Văn phòng

- Cán bộ, chuyên viên tham mưu

Đ/c Tuấn, Việt chuẩn bị ND

Thứ tư (20/12)

7h00

Tham dự chương trình họp mặt cán bộ hưu trí Hội đồng Đội Trung ương (cả ngày)

Bắc Ninh

- Đ/c Nguyễn Phạm Duy Trang

- Đ/c Hoàng Hồng Mai

- Đ/c Phạm Văn Tiến

- Cán bộ có liên quan

VP đặt xe

8h00

Làm việc với đối tác về chương trình phối hợp năm 2018

Hà Nội

- Đ/c Hoàng Tú Anh

- Đ/c Lê Anh Quân

 

14h00

Tổng duyệt Lễ Tổng kết Chương trình “Mizuiku - Em yêu nước sạch” năm 2017

Bắc Ninh

- Đ/c Hoàng Tú Anh

- Đ/c Lê Anh Quân

- Đ/c Nguyễn Thái An

- Đ/c Nguyễn Trung Tâm

- Đ/c Chu Thị Kiều

- Đ/c Nguyễn Văn Khuê

VP

đăng ký xe

Thứ năm (21/12)

8h00

Dự Diễn đàn đối thoại chính sách của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam

Hà Nội

- Đ/c Nguyễn Phạm Duy Trang

 

8h00

Họp góp ý dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI

62 Bà Triệu

- Đ/c Lê Anh Quân

 

9h00

Tham dự Lễ Tổng kết Chương trình “Mizuiku - Em yêu nước sạch” năm 2017

Bắc Ninh

- Đ/c Nguyễn Long Hải

- Đ/c Nguyễn Thái An

- Đ/c Nguyễn Trung Tâm

- Cán bộ được phân công

VP

đăng ký xe

Thứ sáu (22/12)

8h00

Họp Hội đồng đánh giá Bộ tiêu chí năm 2017

62 Bà Triệu

- Đ/c Nguyễn Long Hải

- Đ/c Nguyễn Phạm Duy Trang

- Đ/c Nguyễn Thái An

- Đ/c Hoàng Hồng Mai

 

14h00

Hội ý Thường trực Hội đồng Đội Trung ương, chi uỷ, lãnh đạo Ban

62 Bà Triệu

- Đ/c Nguyễn Long Hải

- Đ/c Nguyễn Phạm Duy Trang

- Lãnh đạo Ban, chi uỷ

 

Thứ bảy (23/12)

 

 

 

 

 

Chủ nhật (24/12)

 

 

 

 

 

 

Thống kê

  • 221.168
  • 21
  • 2158
  • 385
Website Đoàn Thanh Niên Cổng Thánh Gióng Hội sinh viên 1 Báo Thiếu niên Tiền phong website doithieunien.vn PVFCCo