VÌ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, VÌ LÝ TƯỞNG CỦA BÁC HỒ VĨ ĐẠI, SẴN SÀNG!

Lịch công tác tuần 16 (13/4 - 19/4/2020)

Cập nhật lúc 14 Tháng Tư 2020 8:02 SA

LỊCH CÔNG TÁC BAN CÔNG TÁC THIẾU NHI

Tuần thứ 16 (Từ ngày 13/4 đến ngày 19/4/2020)

-----------

 

Thời

gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Phân công chuẩn bị

Thứ hai (13/4)

8h00

Trực làm việc tại cơ quan

(Các đồng chí khác làm việc tại nhà)

- Đ/c Nguyễn Phạm Duy Trang

- Đ/c Nguyễn Thái An

- Đ/c Nguyễn Trung Tâm

- Đ/c Nguyễn Thị Việt

- Đ/c Đỗ Văn Bách

- Đ/c Nguyễn Khánh Huyền

62 Bà Triệu

Chuẩn bi Cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi, Thiếu nhi với Bác Hồ”

8h00

Làm việc tại Trung tâm HT&PT Thiếu nhi Việt Nam

- Đ/c Hoàng Tú Anh

- Đ/c Lê Anh Quân

64 Bà Triệu

 

Thứ ba (14/4)

8h00

Trực làm việc tại cơ quan

(Các đồng chí khác làm việc tại nhà)

-Đ/c Nguyễn Phạm Duy Trang

- Đ/c Nguyễn Thái An

- Đ/c Nguyễn Trung Tâm

- Đ/c Hoàng Hồng Mai

- Đ/c Nguyễn Thị Việt

- Đ/c Đỗ Văn Bách

- Đ/c Nguyễn Thanh Hằng

 

62 Bà Triệu

 

8h00

Làm việc tại Trung tâm HT&PT Thiếu nhi Việt Nam

 

- Đ/c Hoàng Tú Anh

- Đ/c Lê Anh Quân

64 Bà Triệu

 

9h00

Đ/c Bí thư, Chủ tịch Hội Đồng Đội làm việc với thường trực Ban tổ chức Cuộc thi và đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo

- Đ/c Nguyễn Ngọc Lương

-Đ/c Nguyễn Phạm Duy Trang

- Đ/c Nguyễn Thái An

- Đ/c Nguyễn Trung Tâm

- Đ/c Hoàng Tú Anh

- Đ/c Lê Anh Quân

- Đ/c Hoàng Hồng Mai

- Đ/c Nguyễn Thị Việt

- Đ/c Đỗ Văn Bách

62 Bà Triệu

A Tâm, A An chuẩn bị báo cáo các nội dung phụ trách

C Việt liên hệ mời LĐ Ban TG, báo TNTP&NĐ

Thứ tư (15/4)

8h00

Trực làm việc tại cơ quan

(Các đồng chí khác làm việc tại nhà)

- Đ/c Nguyễn Phạm Duy Trang

- Đ/c Nguyễn Thái An

- Đ/c Nguyễn Trung Tâm

- Đ/c Lê Anh Quân

- Đ/c Hoàng Hồng Mai

- Đ/c Nguyễn Thị Việt

- Đ/c Đỗ Văn Bách

- Đ/c Nguyễn Khánh Huyền

62 Bà Triệu

 

Thứ năm (16/4)

8h00

Toàn thể cán bộ Ban đi làm bình thường (trong trường hợp  không có thông báo mới)

 

62 Bà Triệu

 

9h00

Họp lãnh đạo Ban

- Đ/c Nguyễn Phạm Duy Trang

- Đ/c Nguyễn Thái An

- Đ/c Hoàng Tú Anh

- Đ/c Lê Anh Quân

- Đ/c Nguyễn Trung Tâm

- Đ/c Hoàng Hồng Mai

62 Bà Triệu

 

14h00

Họp Ban

- Toàn thể lãnh đạo, cán bộ Ban

62 Bà Triệu

 

Thứ sáu (17/4)

9h00

Họp Ban tổ chức Cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi, Thiếu nhi với Bác Hồ”

  • Đ/c Nguyễn Ngọc Lương
  • Đ/c Nguyễn Phạm Duy Trang

- Đ/c Nguyễn Thái An

- Đ/c Hoàng Tú Anh

- Đ/c Lê Anh Quân

- Đ/c Nguyễn Trung Tâm

  • Đ/c Hoàng Hồng Mai
  • Đ/c Nguyễn Thị Việt
  • Các TV ban tổ chức theo quyết định của BBT

 

A Tâm chỉ đạo công tác tham mưu chuẩn bị tài liệu; C Mai liên hệ mời các thành viên BTC

Các tài liệu họp trình BT trong ngày 15/4

Thứ bảy (18/4)

 

 

 

 

 

Chủ nhật (19/4)

 

 

 

 

 

 

Thống kê

  • 7.728.264
  • 7
  • 3152
  • 596
Website Đoàn Thanh Niên Cổng Thánh Gióng Hội sinh viên 1 Báo Thiếu niên Tiền phong website doithieunien.vn PVFCCo Banner Hội đồng TE Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ IX, năm 2020 (1)