VÌ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, VÌ LÝ TƯỞNG CỦA BÁC HỒ VĨ ĐẠI, SẴN SÀNG!

[Khánh Hòa] Ninh Hòa Khai mạc Lớp tập huấn giáo viên - Tổng phụ trách Đội năm học 2018 - 2019

Cập nhật lúc 01 Tháng Mười 2018 7:21 SA

Sáng ngày 27/9/2018, Ban Thường vụ Thị Đoàn phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã tổ chức Tập huấn Giáo viên - TPT Đội năm học 2018 - 2019 tại Nhà thiếu Nhi thị xã Ninh Hòa cho 62 Giáo viên - Tổng phụ trách Đội.

Sáng ngày 27/9/2018, Ban Thường vụ Thị Đoàn phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã tổ chức Tập huấn Giáo viên - TPT Đội năm học 2018 - 2019 tại Nhà thiếu Nhi thị xã Ninh Hòa cho 62 Giáo viên - Tổng phụ trách Đội.

Lớp tập huấn được diễn ra 02 ngày (27,28/9) nhằm luyện kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ Tổng phụ trác Đội như: Nghi thức, nghi lễ, hát múa tập thể, dân vũ quốc tế, thực hành đệm trống theo một ca khúc tự chọn, gút dây, truyền tin, mật thư, trò chơi lớn…Bên cạnh đó, các Giáo viên - Tổng phụ trách Đội được tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022 và tập huấn về công tác phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em.

Đây là dịp để Giáo viên - Tổng phụ trách củng cố lại kiến thức chuyên môn, bổ sung những kiến thức mới đồng thời trang bị thêm kỹ năng mềm, kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi trường học và cũng là dịp để giao lưu học hỏi kinh nghiệm trong quá trình công tác giữa các Giáo viên - Tổng phụ trách Đội toàn thị xã; từ đó định hướng cho công tác Đội ở trường học ngày càng phát triển.NINH HÒA: Khai mạc Lớp tập huấn giáo viên - Tổng phụ trách Đội năm học 2018 - 2019