VÌ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, VÌ LÝ TƯỞNG CỦA BÁC HỒ VĨ ĐẠI, SẴN SÀNG!

Khai mạc Hội nghị triển khai NQ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI về công tác phụ trách Đội

Cập nhật lúc 15 Tháng Tư 2018 6:53 SA

Web.ĐTN : Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI ; chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018. Sáng ngày 14/4, tại Cung thiếu nhi thành phố Đà Nẵng, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI về công tác phụ trách Đội và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2018-2022.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Lương – Bí thư Trung ương Đoàn; đại diện Cục bảo vệ, chăm sóc trẻ em; Vụ công tác học sinh và sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng ; cùng các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Đội các tỉnh thành phố trên cả nước.
 
 
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn  đã cho biết,  trong nhiệm kỳ 2012 - 2017 vừa qua, công tác phụ trách Đội và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng đã được các cấp bộ Đoàn, Đội triển khai với nhiều giải pháp tạo chuyển biển tích cực trong nhận thức và thực hiện trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên như: các cấp bộ Đoàn đã tổ chức các phong trào, hoạt động với nhiều hình thức, nội dung phong phú đa dạng; các hoạt động giáo dục kỹ năng được đẩy mạnh với nhiều mô hình hoạt động hiệu quả; các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra đầy sôi động tạo không khí vui tươi đã góp phần giúp thiếu niên, nhi đồng phát triển toàn diện. Bên cạnh đó, các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi ở vùng sâu, vùng xa, thiếu nhi là con em công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất… đã đặc biệt được quan tâm.
 
 
 
 
y
Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương – Bí thư Trung ương Đoàn phát biểu khai mạc hội nghị
 
Trong nhiệm kỳ 2017-2022, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương mong muốn các cấp bộ Đoàn cả nước cần tiếp tục nỗ lực đổi mới, sáng tạo hơn nữa để triển khai các giải pháp hiệu quả nhằm thực hiện tốt công tác phụ trách Đội và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng phù hợp với từng địa phương và đơn vị.
 
 
Theo chương trình,  hội nghị được diễn ra trong 02 ngày (14 và 15/4/2018) nhằm cụ thể hóa các chủ trương lớn trong Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI về công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Hội nghị sẽ tập trung thảo luận đóng góp ý kiến vào hai nhóm nội dung,  gồm: "Chương trình hành động của Đội TNTP Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022"; "Kế hoạch của Đoàn thanh niên tham gia thực hiện Luật trẻ em giai đoạn 2018-2022"; "Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI về nâng cao vai trò của Đoàn trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2018-2022. "Dự thảo Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh sửa đổi"; "Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đội Trung ương", "Chương trình Rèn luyện đội viên sửa đổi" và quyết định những chủ trương, kế hoạch, chương trình lớn của Công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong 5 năm tới.
 
 
Ngay sau phần khai mạc, Hội nghị đã chia thành các tổ thảo luận và tập trung thảo luận các giải pháp như: Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên và cộng đồng xã hội về tầm quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn, Hội, Đội các cấp; tăng cường hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; Các giải pháp thúc đẩy quyền tham gia của thiếu nhi.
 
 
Đồng thời cho ý kiến nhằm phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống Nhà Thiếu nhi; xây dựng và phát huy các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư;  Nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; và Tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức quốc tế trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng.
 
 
Dự kiến hội nghị sẽ bế mạc vào sáng ngày 15/4/2018.
 
 
 
 
g
Văn nghệ chào mừng hội nghị của các em thiếu nhi Đà Nẵng
 
 
 
h
 
 
 
 
y
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ
 
 
g
Quang cảnh khai mạc hội nghị
 
 
 
 

 

(Văn Tân - Thành Đoàn Đà Nẵng)- ĐH

 

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz