VÌ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, VÌ LÝ TƯỞNG CỦA BÁC HỒ VĨ ĐẠI, SẴN SÀNG!

Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải File
45-HD/TWĐTN-CTTN 31/03/2020 Hướng dẫn thành lập câu lạc bộ tư vấn, trợ giúp trẻ em cấp tỉnh, thành phố
31/03/2020 Lịch công tác tuần 14 (30/3 - 05/4/2020)
48-CV/HĐĐTW-TT 30/03/2020 Công văn về việc điều chỉnh thời gian cuộc thi sưu tập, tìm hiểu tem Bưu chính và Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới
23/03/2020 Kết quả chủ đề 6, cuộc thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến
23/03/2020 Kết quả chủ đề 5, cuộc thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến
23/03/2020 Kết quả chủ đề 4, cuộc thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến
23/03/2020 Kết quả chủ đề 3, cuộc thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến
23/03/2020 Kết quả chủ đề 2, cuộc thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến
23/03/2020 Kết quả chủ đề 1, vòng loại cuộc thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến
46-TB/HĐĐTW 23/03/2020 Thông báo kết quả vòng loại cuộc thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến
23/03/2020 Lịch công tác tuần 13 (23/3 - 29/3/2020)
43-CV/HĐĐTW 20/03/2020 Công văn hướng dẫn xét Giải thưởng Cánh én hồng năm 2020
Số: 42-KH/HĐĐTW 17/03/2020 Kế hoạch tổ chức "Ngày hội sắc màu" năm 2020 cuộc thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi
16/03/2020 Lịch công tác tuần 12 (16/3 - 22/3/2020)
09/03/2020 Lịch công tác tuần 11 (09/3 - 15/3/2020)

Thống kê

  • 6.377.694
  • 69
  • 2904
  • 532
Website Đoàn Thanh Niên Cổng Thánh Gióng Hội sinh viên 1 Báo Thiếu niên Tiền phong website doithieunien.vn PVFCCo