VÌ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, VÌ LÝ TƯỞNG CỦA BÁC HỒ VĨ ĐẠI, SẴN SÀNG!

Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải File
02/07/2020 Lịch công tác tuần 27 (29/6 - 05/7/2020)
99-KH/HĐĐTW-TT 26/06/2020 Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Đọc sách vì tương lai" lần thứ II, năm 2020
22/06/2020 Thể lệ vòng Chung kết trực tuyến cuộc thi "Bác Hồ với Thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ"
22/06/2020 Thông báo số 5 cuộc thi tìm hiểu "Bác Hồ với Thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ"
22/06/2020 Thống kê bài thi cuộc thi "Bác Hồ với Thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ"
22/06/2020 Danh sách giải thưởng Chung kết phần thi viết
22/06/2020 Danh sách giải thưởng chung kết phần thi vẽ tranh
22/06/2020 Danh sách 130 em thi Chung kết trực tuyến khối TH
22/06/2020 Danh sách 130 em thi Chung kết trực tuyến khối THCS
102 -TT/HĐĐTW 22/06/2020 Thông tri triệu tập HN tập huấn vận hành mô hình Hội đồng trẻ em tại TP Hồ Chí Minh
22/06/2020 Lịch công tác tuần 26 (22/6 - 28/6/2020)
326-TB/TWĐTN-CTTN 18/06/2020 Thông báo số 4: Cuộc thi "Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ"
93 -TT/HĐĐTW 12/06/2020 Thông tri triệu tập HN tập huấn vận hành mô hình Hội đồng trẻ em tại Vĩnh Long
92 -TT/HĐĐTW 12/06/2020 Thông tri triệu tập HN tập huấn vận hành mô hình Hội đồng trẻ em tại Đà Nẵng
89-TT/HĐĐTW 10/06/2020 Thông tri triệu tập HN tập huấn vận hành mô hình Hội đồng trẻ em tại Nghệ An

Thống kê

  • 7.579.521
  • 12
  • 3071
  • 585
Website Đoàn Thanh Niên Cổng Thánh Gióng Hội sinh viên 1 Báo Thiếu niên Tiền phong website doithieunien.vn PVFCCo Banner Hội đồng TE