VÌ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, VÌ LÝ TƯỞNG CỦA BÁC HỒ VĨ ĐẠI, SẴN SÀNG!

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đội

Cập nhật lúc 24 Tháng Tư 2016 5:09 CH

Ngày 22/4/2016, Hội đồng Đội Trung ương ban hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2016)

Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2015 - 2016 và Hướng dẫn số 314 - HD/HĐĐTW ngày 22/10/2015, để góp phần nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng, niềm tự hào cho cán bộ, đội viên, thiếu niên, nhi đồng về truyền thống của Đội TNTP Hồ Chí Minh và phong trào thiếu nhi, thiết thực kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2016), Hội đồng Đội Trung ương ban hành Đề cương tuyên truyền 75 năm Ngày thành lập Đội.

Đề nghị Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố, các cơ quan báo chí thuộc Trung ương Đoàn sử dụng để phục vụ cho các hoạt động sinh hoạt chuyên đề về truyền thống Đội, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng của địa phương, đơn vị.

Các đơn vị có thể tải về Đề cương tuyên truyền tại đây