VÌ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, VÌ LÝ TƯỞNG CỦA BÁC HỒ VĨ ĐẠI, SẴN SÀNG!

Công văn v/v tổ chức hoạt động cho thiếu nhi trong dịp hè năm 2018

Cập nhật lúc 09 Tháng Năm 2018 10:25 SA

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

***

Số: 646 -CV/TWĐTN-CTTN

“V/v tổ chức hoạt động cho thiếu nhi

trong dịp hè năm 2018”

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hà Nội, ngày  03  tháng  5  năm 2018

 

 

 

Kính gửi:  - Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn

- Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố

- Ban Giám đốc hệ thống Nhà Thiếu nhi toàn quốc

 

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018, hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2018, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn, Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố, Ban Giám đốc hệ thống Nhà Thiếu nhi toàn quốc triển khai tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi năm 2018 với một số nội dung định hướng như sau:

1. Tổ chức tốt hoạt động tiếp nhận thiếu nhi về tham gia sinh hoạt hè tại địa phương và bàn giao thiếu nhi về nhà trường sau dịp hè. Huy động đoàn viên, thanh niên, các đội hình thanh niên tình nguyện và các lực lượng xã hội tham gia phụ trách thiếu nhi, tổ chức sinh hoạt hè, ôn tập văn hóa, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí và các loại hình trò chơi dân gian… cho thiếu nhi trên địa bàn.

2. Tập trung hướng dẫn thiếu nhi thực hiện tốt phong trào Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”, chương trình Em yêu lịch sử Việt Nam” trong đó chú trọng các hoạt động có tính giáo dục, nhất là giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, đoàn kết, tương thân tương ái, sẻ chia cho thiếu nhi. Tổ chức các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa”, Uống nước nhớ nguồn”, Hành trình đến với địa chỉ đỏ”, Áo lụa tặng bà”, ...

3. Chú trọng phát triển văn hóa đọc cho thiếu nhi thông qua ngày hội đọc sách, mô hình tủ sách lưu động, tủ sách tại các điểm sinh hoạt, vui chơi, nhà văn hóa xã. Tổ chức trại, hội thi sáng tác thơ, văn tuổi học trò nhằm khơi dậy niềm say mê, yêu thích, sáng tạo văn, thơ trong lứa tuổi học trò qua đó phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ sáng tác trẻ tại địa phương.

4. Tập trung xây dựng điểm sinh hoạt, vui chơi và bể bơi di động cho thiếu nhi. Tổ chức các sân chơi, biểu diễn văn hóa, văn nghệ lưu động. Phát triển, nhân rộng các trại hè, chương trình giáo dục kỹ năng (trại hè trải nghiệm để trưởng thành, học kỳ quân đội, học làm người có ích, kỳ học màu xanh...). Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống Nhà thiếu nhi các cấp, thường xuyên rà soát, kiểm tra điều kiện an toàn các thiết bị vui chơi cho thiếu nhi; tổ chức có hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ đội, nhóm năng khiếu.

5. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp bộ Đoàn và toàn xã hội về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, nhất là việc Đoàn tham gia thực hiện Luật trẻ em. Chủ động tham mưu lãnh đạo cấp ủy, chính quyền tổ chức hoạt động gặp gỡ, đối thoại với thiếu nhi. Tổ chức các hoạt động nhằm phát huy quyền tham gia của trẻ em vào những vấn đề liên quan đến trẻ em; các lớp tập huấn kỹ năng an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích và đuối nước ở trẻ em, nhất là kỹ năng sơ cấp cứu, phát động phong trào dạy bơi, học bơi. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, tham gia xử lý và báo cáo về Trung ương Đoàn các hành vi, vụ việc xâm hại, ngược đãi, bạo lực đối với trẻ em.

6. Chủ động phối hợp với ngành Lao động - Thương binh & Xã hội, Giáo dục & Đào tạo, Văn hóa - Thể thao & Du lịch cùng cấp và các cơ quan có liên quan tổ chức Lễ khai mạc hè, hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2018, tổ chức các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và tiếp sức đến trường.

7. Phát huy vai trò của các thành viên Ban chỉ đạo hè, hệ thống báo chí của Trung ương và địa phương trong tổ chức các chương trình giáo dục, vui chơi, giải trí cho thiếu nhi; tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên làm tổng phụ trách Đội, tọa đàm về văn hóa ứng xử trong học đường của giáo viên; tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết hoạt động hè các cấp; chú trọng việc tuyên dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân điển hình, các mô hình hay, sáng tạo.

8. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết tham gia tốt các hoạt động cấp cụm, khu vực và toàn quốc như: Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi, Diễn đàn Quốc hội trẻ em, giải bơi học sinh, thiếu niên nhi đồng Đường đua xanh, Liên hoan Tiếng kèn Đội ta, Liên hoan Búp sen hồng…

Nhận được công văn này, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình phù hợp với tình hình đơn vị và tổ chức thực hiện thiết thực, hiệu quả. Định kỳ trước ngày 29 hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện (lồng ghép vào báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hàng tháng của đơn vị); báo cáo tổng kết hoạt động hè gửi về Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua Ban Công tác Thiếu nhi trước ngày 31/8/2018. Thông tin chi tiết liên hệ đồng chí Đỗ Đức Duẩn, chuyên viên Hội đồng Đội Trung ương, số điện thoại: 0986193388; email: hoidongdoitw@gmail.com.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên (để t/h);

- Thường trực BBT TWĐ (để b/c);

- Các ban, đơn vị khối phong trào TWĐ;

- Cục Trẻ em, Bộ LĐ-TB&XH;

- Tổng cục Thể dục thể thao,

   Bộ VH-TT&DL;

- Các đ/c ủy viên HĐĐTW;

- Các báo, tạp chí thuộc TW Đoàn;

- Lưu CTTN, VP.

TM. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

BÍ THƯ

 

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Ngọc Lương

 

Thống kê

  • 1.527.772
  • 59
  • 2288
  • 409
Website Đoàn Thanh Niên Cổng Thánh Gióng Hội sinh viên 1 Báo Thiếu niên Tiền phong website doithieunien.vn PVFCCo