VÌ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, VÌ LÝ TƯỞNG CỦA BÁC HỒ VĨ ĐẠI, SẴN SÀNG!

Công văn hướng dẫn xét chọn Giải thưởng Cánh én hồng năm 2019

Cập nhật lúc 10 Tháng Năm 2019 9:36 SA

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG

***

Số:   71  -CV/HĐĐTW

“V/v xét trao Giải thưởng Cánh én hồng năm 2019”

 

 

   Hà Nội, ngày  26  tháng 04 năm 2019

 

 

Kính gửi:  - Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn;

           - Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố

 

Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 - 2019; nhằm tiếp tục biểu dương, khen thưởng, cổ vũ, động viên đội ngũ giáo viên làm tổng phụ trách Đội trong cả nước; Căn cứ Quy chế Giải thưởng “Cánh én hồng” (sửa đổi, bổ sung), Hội đồng Đội Trung ương hướng dẫn xét trao Giải thưởng “Cánh én hồng” năm 2019, cụ thể như sau:

1. Đối tượng

Là giáo viên làm tổng phụ trách Đội tại các Liên đội Tiểu học và Trung học cơ sở trên cả nước.

2. Số lượng

Mỗi tỉnh, thành được giới thiệu, đề cử 01 đồng chí giáo viên làm tổng phụ trách Đội xuất sắc nhất để xét trao Giải thưởng.

3. Tiêu chuẩn

3.1. Tiêu chuẩn chung

- Có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào đường lối, sự nghiệp cách mạng của Đảng; chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín và ảnh hưởng tốt trong thiếu nhi.

- Có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác, trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị được giao; tích cực trong công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi.

- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, chủ động, sáng tạo, có nhiều sáng kiến, ý tưởng được ứng dụng hiệu quả, thiết thực đối với công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi, trong thực hiện các công trình, phần việc thanh niên hoặc trong công tác, học tập, lao động sản xuất.

3.2. Tiêu chuẩn cụ thể

- Có thời gian giữ nhiệm vụ giáo viên làm tổng phụ trách Đội tối thiểu từ 03 năm liên tục trở lên.

- Đạt danh hiệu giáo viên làm Tổng phụ trách giỏi cấp tỉnh trở lên (tính cả thời gian bảo lưu).

- Đã được Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương hoặc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen.

- Liên đội nơi công tác phải đạt danh hiệu Liên đội mạnh cấp tỉnh, được Đoàn Thanh niên, Hội đồng Đội cấp tỉnh trở lên khen thưởng.

3.3. Ưu tiên những giáo viên làm Tổng phụ trách Đội có thành tích đặc biệt xuất sắc, như

- Dũng cảm lập công trong bảo vệ trật tự an ninh, an toàn xã hội, cứu người, tài sản của nhà nước, của nhân dân.

- Đã được Đảng, nhà nước trao tặng các khen thưởng bậc cao trong thời gian 5 năm trở về trước tính từ năm đề nghị xét trao Giải thưởng.

- Sáng kiến kinh nghiệm trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng đã được Hội đồng Khoa học cấp tỉnh đánh giá, xếp loại tốt (A) trở lên.

4. Hồ sơ xét trao Giải thưởng gồm

1. Công văn đề nghị của Hội đồng Đội cấp tỉnh; Biên bản họp Hội đồng.

2. 02 bản báo cáo thành tích cá nhân có xác nhận của Ban Giám hiệu nhà trường.

3. Báo cáo mô hình hoạt động và thành tích của Liên đội nơi công tác có xác nhận của Hội đồng Đội cấp huyện.

4. Video clip giới thiệu về cá nhân và hoạt động của Liên đội.

5. Bản trích ngang thành tích cá nhân và tập thể.

6. 02 ảnh 4x6 chụp trên nền trắng (mặc áo đồng phục phụ trách Đội, đeo khăn quàng đỏ).

7. Bản sao các loại Bằng khen, Giấy khen của cá nhân và liên đội từ cấp tỉnh trở lên.

Lưu ý: Thành tích của tập thể và cá nhân được tính trong thời gian 5 năm (Từ năm 2015 đến năm 2019).

          Nhận được công văn này, đề nghị Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện và báo cáo về Hội đồng Đội Trung ương theo quy định.

Hồ sơ gửi đồng thời theo 2 hình thức:

- Hồ sơ file mềm gửi qua Email: trước ngày 10/6/2019.

- Hồ sơ gửi qua đường Bưu điện về đơn vị thường trực Giải thưởng trước ngày 15/6/2019 theo địa chỉ:  

Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam

Tầng 7, nhà 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Phong bì thư ghi rõ Hồ sơ xét trao Giải thưởng “Cánh én hồng” năm 2019.

Lưu ý: Hồ sơ gửi muộn hoặc thiếu một trong các nội dung theo quy định như trong công văn này đều không hợp lệ. Hồ sơ không đạt giải thưởng không được trả lại.

 Chi tiết xin liên hệ:  Đồng chí Lê Văn Ba; điện thoại: 0912.902885.

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TT Ban Bí thư TW Đoàn (để b/cáo);

- Lãnh đạo Bộ GD và ĐT (để b/cáo);

- TT HT&PT TNVN (để t/hiện);

- Lưu VP HĐĐTW.

 

TM. HỘI ĐỒNG ĐỘI TRUNG ƯƠNG

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

 

 

 

Đã ký

 

 

Nguyễn Phạm Duy Trang


 

 

MẪU BÁO CÁO MÔ HÌNH TRIỂN KHAI THỰC TẾ

(Dùng cho đăng ký xét chọn Giải thưởng Cánh én hồng” năm 2019)

 

A. Phần 1: Các thông tin chung

1. Họ và tên:

2. Ngày tháng năm sinh:

3. Giới tính:

4. Dân tộc:

5. Đơn vị công tác:

6. Số năm công tác:

7. Số năm làm Giáo viên - Tổng phụ trách Đội:

8. Địa chỉ trường:

9. Điện thoại cơ quan:                                                  

          10. Điện thoại di động:

10. Địa chỉ Email:

B. Phần 2:  Các thông tin chi tiết về mô hình

1. Lĩnh vực nghiên cứu:

2. Tên mô hình (ghi rõ tên mô hình):

3. Địa điểm triển khai mô hình:

4. Thời gian thực hiện mô hình:

- Bắt đầu:

- Kết thúc:

5. Mục tiêu của mô hình:

6. Đối tượng hưởng lợi từ mô hình:

7. Các hoạt động chính của mô hình:

8. Những đặc điểm nổi bật của mô hình:

9. Ý nghĩa giáo dục và hiệu quả hoạt động:

10. Những khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai:

11. Đề xuất, kiến nghị:

12. Mô hình đã được xếp loại .........., cấp đánh giá ….…............... (có bản photo quyết định hoặc chứng nhận kèm theo làm minh chứng - Nếu có).

Chú ý: Chỉ báo cáo 01 mô hình tiêu biểu nhất, Khuyến khích các báo cáo mô hình có gửi kèm theo bản mô tả chi tiết về kế hoạch thực hiện, tài liệu thuyết trình, hình ảnh minh họa.

Xác nhận của

Ban Giám hiệu nhà trường

Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội   

 

 

 

 

Xác nhận

của Hội đồng Đội tỉnh, thành phố