VÌ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, VÌ LÝ TƯỞNG CỦA BÁC HỒ VĨ ĐẠI, SẴN SÀNG!

Công văn hướng dẫn tổng kết năm học 2018 - 2019

Cập nhật lúc 22 Tháng Năm 2019 11:41 SA

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG

***

Số:  99 - CV/HĐĐTW

“V/v hướng dẫn tổng kết công tác Đội,

phong trào thiếu nhi và công tác thi đua,

khen thưởng năm học 2018 - 2019”

 

 

    Hà Nội, ngày  21  tháng 5 năm 2019

 

 

Kính gửi:  Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố

Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 - 2019, Hội đồng Đội Trung ương đề nghị Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố tiến hành tổng kết công tác Đội, phong trào thiếu nhi và triển khai công tác thi đua - khen thưởng năm học theo các nội dung cụ thể sau:

1.  Về tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 - 2019

- Việc tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 - 2019 phải được tiến hành từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh.

- Việc tổng hợp, báo cáo các kết quả đã đạt được trong năm học cần tập trung đánh giá việc thực hiện chủ đề công tác năm học; kết quả thực hiện các nội dung, giải pháp trong từng mặt công tác; những tồn tại, hạn chế; các kiến nghị, đề xuất (theo đề cương báo cáo gửi kèm).

- Bộ tài liệu tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 – 2019 của các tỉnh, thành phố gửi về Hội đồng Đội Trung ương trước ngày 15/6/2019 (tính theo dấu bưu điện và qua email của Hội đồng Đội Trung ương) gồm có:

 (1) Báo cáo tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học.

 (2) Phụ lục số liệu theo mẫu gửi kèm của Hội đồng Đội Trung ương.

 (3) Báo cáo các mô hình mới, cách làm sáng tạo điển hình trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi của tỉnh trong năm học vừa qua.

2. Về hồ sơ thi đua - khen thưởng

2.1. Đối với cấp tỉnh: Hội đồng Đội Trung ương trực tiếp xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đối với Hội đồng Đội cấp tỉnh.

2.2. Đối với cấp cơ sở và khen thưởng cá nhân

Các đơn vị đề nghị khen thưởng phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Quy chế thi đua, khen thưởng của Đội TNTP Hồ Chí Minh (ban hành kèm theo quyết định số 20-QĐ/HĐĐTW ngày 03/8/2015 của Hội đồng Đội Trung ương). Hồ sơ khen thưởng gồm:

1. Tờ trình (hoặc công văn) đề nghị khen thưởng cho các cá nhân, tập thể của Ban Thường vụ Đoàn, Hội đồng Đội cấp tỉnh.

2. Biên bản họp xét của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp tỉnh.

3. Danh sách, tóm tắt thành tích trích ngang (tiêu biểu, ngắn gọn) của các cá nhân và tập thể được đề nghị khen thưởng của Hội đồng Đội cấp tỉnh (có xác nhận của Hội đồng Đội cấp tỉnh).

4. Báo cáo thành tích các cá nhân, tập thể có xác nhận của đơn vị công tác, Hội đồng Đội cấp huyện, nêu rõ các hình thức khen thưởng đã nhận trong 5 năm gần đây.

Thời gian gửi hồ sơ khen thưởng đối với cấp cơ sở và các cá nhân theo năm học: Trước ngày 15/7/2019 (theo dấu bưu điện).

3. Lưu ý

- Hội đồng Đội Trung ương không xét thi đua - khen thưởng và không trả lại hồ sơ đối với những hồ sơ không đáp ứng đủ các điều kiện theo Quy chế thi đua khen thưởng; không có đầy đủ các loại văn bản tại mục 2; không đúng thời gian quy định trên.

- Hội đồng Đội cấp tỉnh gửi hồ sơ khen thưởng về Hội đồng Đội Trung ương theo địa chỉ: số 62 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội); đồng thời gửi email theo địa chỉ: hoidongdoitw@gmail.com. Hội đồng Đội Trung ương chỉ xét khen thưởng căn cứ trên hồ sơ gửi về theo đường bưu điện (không xét hồ sơ gửi qua email).

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ đồng chí Nguyễn Khánh Huyền, Chuyên viên Ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn, điện thoại: 0902.110.594.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);

- Đ/c Nguyễn Ngọc Lương, BT TW Đoàn,

  Chủ tịch HĐĐTW (để báo cáo);

- Lưu VP HĐĐTW.

 

                                                    

    TM. HỘI ĐỒNG ĐỘI TRUNG ƯƠNG

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Thái An

 

 

 

 

 

 

 

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG ĐỘI TỈNH........

***

Số:      - BC/HĐĐ

 

 

…………., ngày      tháng    năm 2019

 

 

 

BÁO CÁO

Tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi

năm học 2018 - 2019

----------

 

I. Kết quả đạt được

1. Kết quả thực hiện phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”

1.1. Thiếu nhi Việt Nam - Yêu tổ quốc, yêu đồng bào

- Đánh gia kết quả các hoạt động: “Hành trình đến với địa chỉ đỏ”, Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe  - Tiến bước lên Đoàn”, diễn đàn “Thiếu nhi Việt Nam  - Vâng lời Bác dạy”; các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ, kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 78 thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh; kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Đức Thanh, 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 70 năm ngày anh hùng liệt sỹ Vừ A Dính hy sinh…

- Việc thực hiện lễ chào cờ theo nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh, sinh hoạt Liên đội dưới cờ hằng tuần.

- Việc tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền biển đảo cho thiếu nhi.

- Hiệu quả công tác “Trần Quốc Toản”, tri ân người có công, chia sẻ cùng bạn có hoàn cảnh khó khăn, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

1.2. Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, lao động tốt

- Việc định hướng cho thiếu nhi thực hiện nghiêm túc nề nếp học đường; giữ kỷ luật trong giờ học, trung thực trong thi cử; phát huy tính chủ động, sáng tạo và đề cao vai trò tự học tập, tu dưỡng, tự rèn luyện của mỗi đội viên, thiếu nhi.

- Đánh giá các hoạt động “Giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo” trong các liên đội, cuộc thi “Em yêu khoa học”, “Tài năng công nghệ nhí”, cuộc thi “Sáng tạo trong thanh thiếu niên và nhi đồng”, “Tin học trẻ”, “Hành trình khoa học”…

- Việc tổ chức các hoạt động hình thành thói quen đọc sách, phát triển văn hóa đọc trong thiếu nhi; kết quả chương trình “Đọc sách cho tương lai”.

- Đánh giá việc triển khai đề án “Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tham gia phòng, chống đuối nước cho trẻ em”. Đa dạng hoá các loại hình hoạt động, sinh hoạt văn hoá, thể thao, vui chơi giải trí cho thiếu nhi tại nơi công cộng, khu dân cư, khu tập thể.

- Đánh giá việc tổ chức Liên hoan Thiếu nhi vượt khó, học giỏi các cấp

1.3. Thiếu nhi Việt Nam - Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt

- Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm phong trào “Kế hoạch nhỏ”; nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức triển khai phong trào, nâng cao hiệu quả các hoạt động giáo dục thiếu nhi về ý thức tiết kiệm, bảo vệ môi trường, tinh thần sẻ chia với bạn bè.

- Giáo dục cho thiếu nhi ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy định của trường, lớp; phòng chống các tệ nạn xã hội, hướng dẫn các em thực hiện tốt Điều lệ và Nghi thức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

- Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường”, “phòng chống xâm hại trẻ em”.

- Các hoạt động giao lưu giữa thiếu nhi Việt Nam với thiếu nhi các nước, đặc biệt là với các nước có chung đường biên giới.

1.4. Thiếu nhi Việt Nam - Giữ gìn vệ sinh thật tốt

- Các hoạt động tạo môi trường để thiếu nhi rèn luyện ý thức và thói quen giữ gìn vệ sinh cá nhân; biết cách trang bị kiến thức sơ cấp cứu cơ bản trong nhà trường.

- Việc hướng dẫn và tổ chức cho thiếu nhi xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp trong trường học và ở cộng đồng.

- Hoạt động của các “Đội tuyên truyền măng non”, “Phát thanh măng non”, Câu lạc bộ “Quyền trẻ em”… trong công tác tuyên truyền về các kỹ năng an toàn, phòng chống tai nạn thương tích, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông...

1.5. Thiếu nhi Việt Nam - Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm

- Đánh giá việc triển khai hoạt động sinh hoạt dưới cờ “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp”.

- Các hình thức tuyên dương, khen thưởng các gương thiếu nhi có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện; các gương thiếu nhi có việc làm tốt, thật thà dũng cảm, biết giúp đỡ mọi người, nhặt được của rơi, trả lại người mất…; tổ chức tuyên dương và nhân rộng các gương đội viên, thiếu nhi tiêu biểu, tuyên dương cháu ngoan Bác Hồ các cấp.

- Việc tổ chức các hoạt động bồi dưỡng tâm hồn, thắp sáng ước mơ, khát vọng vươn lên trong cuộc sống thông qua các tác phẩm văn học nghệ thuật, tác phẩm điện ảnh, âm nhạc đáp ứng yêu cầu, thị hiếu nghệ thuật.

- Các hoạt động truyền thông cho thiếu nhi về tác hại của ma túy, bia rượu, các chất kích thích và tệ nạn xã hội.

2. Công tác xây dựng Đội

2.1. Công tác nhi đồng

- Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhi đồng theo chủ đề, chủ điểm từng tháng, từng quý.

- Việc thực hiện chương trình “Dự bị đội viên”; nâng cao chất lượng hoạt động của Sao Nhi đồng.

- Việc lựa chọn, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ phụ trách Sao.

2.2. Công tác đội viên

- Thực hiện đúng quy trình bồi dưỡng, kết nạp đội viên.

- Triển khai thực hiện Chương trình rèn luyện đội viên giai đoạn 2018 – 2022; triển khai “Ngày hội công nhận hoàn thành chương trình rèn luyện đội viên”.

- Việc đổi mới phương thức sinh hoạt Đội theo hướng thiết thực, phù hợp, phát huy quyền tham gia trong các hoạt động Đội gắn với các hoạt động giáo dục, rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội, trải nghiệm sáng tạo, nâng cao chất lượng đội viên.

2.3. Công tác xây dựng liên đội, chi đội

- Việc hướng dẫn các Liên đội, Chi đội tổ chức Đại hội Đội theo đúng yêu cầu về thời gian, nội dung, hình thức được quy định trong Điều lệ và Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh.

- Chất lượng hoạt động của các “Đội Nghi lễ”.

- Vận dụng mô hình cuộc vận động xây dựng “Chi đội 3 tốt” và “Liên đội 3 tốt” (học tập tốt, phong trào tốt, tự quản tốt).

- Việc phát triển tổ chức Đội và củng cố hoạt động Đội, phong trào thiếu nhi trong các trường ngoài công lập, các trường có yếu tố nước ngoài.

2.4. Công tác thiếu nhi trên địa bàn dân cư

- Rà soát, đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đội cấp xã.

- Hiệu quả hoạt động thiếu nhi ở địa bàn dân cư.

- Việc xây dựng, tổ chức điểm vui chơi dành cho trẻ em.

- Vai trò hoạt động của hệ thống Nhà Thiếu nhi các cấp trong thực hiện chức năng phương pháp công tác Đội, xây dựng, thí điểm, nhân rộng các mô hình hoạt động Đội có hiệu quả về cơ sở.

2.5. Công tác xây dựng Ban Chỉ huy Đội

- Công tác bồi dưỡng, huấn luyện đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội, duy trì tốt nề nếp sinh hoạt, hoạt động của các câu lạc bộ “Chỉ huy Đội”.

- Tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình Chỉ huy Đội giỏi thông qua các cuộc thi, giải thưởng, các hình thức động viên.

2.6. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi

- Việc tham mưu cơ chế, chính sách cho đội ngũ cán bộ phụ trách Đội; các hình thức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách Đội.

- Việc xây dựng và tổ chức có hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ “Phụ trách thiếu nhi”, Câu lạc bộ “Phụ trách giỏi”, mô hình “Liên đội phụ trách”; bình chọn, giới thiệu các gương phụ trách xuất sắc đề nghị xét trao giải thưởng “Cánh Én hồng”; tham gia trại huấn luyện Kim Đồng.

- Các hình thức tuyên dương, tôn vinh và nhân rộng các tấm gương phụ trách Đội nhiệt tình yêu trẻ, có nhiều đóng góp đối với công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

- Công tác phát triển Đảng và chăm lo quyền lợi chính trị cho đội ngũ phụ trách Đội.

3. Công tác bảo vệ, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng, đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em

- Đánh giá kết quả công tác tuyên truyền, triển khai Luật Trẻ em và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến trẻ em.

- Việc tổ chức các hoạt động lấy ý kiến tham gia của trẻ em đối với các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, địa phương, đơn vị; các chương trình, kế hoạch công tác lớn của Đoàn, Đội các cấp có liên quan đến các em.

- Việc tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, đối thoại giữa trẻ em với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương; việc tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của trẻ em, gửi văn bản tới các cơ quan có liên quan đề nghị xem xét, giải quyết và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết ý kiến, nguyện vọng của trẻ em.

- Đánh giá việc nắm bắt, tổng hợp và tham mưu giải quyết các vụ việc liên quan đến trẻ em bị xâm hại, bạo lực, đuối nước tại đơn vị.

- Việc định hướng, hỗ trợ, nhân rộng các mô hình phát huy quyền tham gia của trẻ em như “Hội đồng trẻ em”; câu lạc bộ quyền trẻ em, câu lạc bộ phóng viên nhỏ, đội tuyên truyền măng non…

- Việc tổ chức các hoạt động tiếp nhận thiếu nhi về sinh hoạt trên địa bàn dân cư; các hoạt động vui chơi, sinh hoạt cho thiếu nhi và bàn giao thiếu nhi trở lại trường học sau dịp hè.

-Việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tiến hành rà soát, đánh giá hiện trạng, xây dựng tiêu chí và yêu cầu, điều kiện các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư.

II. Đánh giá chung

1. Ưu điểm

2. Hạn chế

3. Kiến nghị, đề xuất (nếu có)

III. Công tác tham mưu, chỉ đạo, phối hợp

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo

2. Công tác phối hợp với các ban ngành, tổ chức trong thực hiện chương trình, nhiệm vụ năm học

3. Đánh giá chung tình hình triển khai công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong năm học

IV. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm học

Cần có bảng đánh giá mức độ đạt/không đạt chỉ tiêu cụ thể.

 

 

                    

                                                TM. HỘI ĐỒNG ĐỘI TỈNH (THÀNH PHỐ)

 

 

 

 

 

 

Thống kê

  • 7.358.778
  • 19
  • 2986
  • 567
Website Đoàn Thanh Niên Cổng Thánh Gióng Hội sinh viên 1 Báo Thiếu niên Tiền phong website doithieunien.vn PVFCCo