VÌ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, VÌ LÝ TƯỞNG CỦA BÁC HỒ VĨ ĐẠI, SẴN SÀNG!

Công văn hướng dẫn sử dụng các loại sổ sách của Đội năm học 2018 - 2019

Cập nhật lúc 28 Tháng Giêng 2019 5:03 CH

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

 

HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG

***

Số:  20  - CV/HĐĐTW

“V/v hướng dẫn sử dụng các loại sổ, sách của Đội năm học 2018 - 2019”

 

 

  Hà Nội, ngày  22  tháng 01  năm 2019

Kính gửi: Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố

Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 - 2019, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI về công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, để đảm bảo tính thống nhất trong triển khai nghiệp vụ công tác Đội và Chương trình rèn luyện đội viên giai đoạn 2018 - 2022, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Kim Đồng, Nhà xuất bản Thanh niên giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các loại sổ, sách nghiệp vụ công tác Đội cụ thể như sau:

1. Các loại sổ nghiệp vụ của Đội gồm:

- Sổ Nhi đồng, Sổ Chi đội, Sổ Liên đội, Sổ Tổng phụ trách Đội, Sổ tay đội viên, Sổ tay nhi đồng do Nhà xuất bản Kim Đồng phát hành.

- Sổ theo dõi rèn luyện nhi đồng và đội viên (dành cho khối tiểu học), Sổ theo dõi rèn luyện đội viên (dành cho khối trung học cơ sở) do Nhà xuất bản Thanh niên phát hành.

 Các loại sổ này đã được Hội đồng Đội Trung ương phối hợp cùng với Nhà xuất bản Kim Đồng, Nhà xuất bản Thanh niên sửa đổi, bổ sung theo Chương trình rèn luyện đội viên giai đoạn 2018 - 2022, đề nghị Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Liên đội căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị trang bị các loại sổ đã được Hội đồng Đội Trung ương ban hành sao cho phù hợp.

2. Các loại sách nghiệp vụ của Đội gồm:

- Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh.

- Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh.

- Các loại sách Hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đội do Hội đồng Đội Trung ương ban hành: 111 câu hỏi - đáp về Luật Trẻ em và Công ước quốc tế về Quyền Trẻ em; Cẩm nang giao thông an toàn; Cẩm nang phòng tránh đuối nước; Cẩm nang sơ cứu; Cẩm nang phòng tránh xâm hại trẻ em; Cẩm nang phòng tránh tai nạn thương tích… Đề nghị Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố rà soát lại nhu cầu các loại sách nghiệp vụ của cơ sở và tiến hành trang bị nhằm đảm bảo sự thống nhất chỉ đạo về nội dung từ trung ương đến cơ sở.

Chi tiết xin liên hệ đồng chí Hoàng Thị Hồng Mai, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Đội Trung ương, 62 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội, điện thoại: 0985.695668, máy bàn: 024.62631999 (máy lẻ 619), email: hoidongdoitw@gmail.com.

 

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Đ/c Bí thư TW Đoàn, Chủ tịch HĐĐTW Nguyễn Ngọc Lương (để b/c);

- Lưu VP HĐĐTW.

TM. HỘI ĐỒNG ĐỘI TRUNG ƯƠNG

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Thái An

 

 

DANH MỤC SỔ SÁCH CỦA ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

DO NHÀ XUẤT BẢN KIM ĐỒNG PHÁT HÀNH

------------------

 

 

TT

 

Tên sổ, sách

 

 

Giá bìa

 

Ghi chú

01

Sổ Liên đội

20.000

Xuất bản 2018

02

Sổ Tổng phụ trách Đội

20.000

Xuất bản 2018

03

Sổ Chi đội

18.000

Xuất bản 2018

04

Sổ Nhi đồng

18.000

Xuất bản 2018

05

Sổ tay đội viên

15.000

Xuất bản 2018

06

Sổ tay nhi đồng

15.000

Xuất bản 2018

07

Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh

12.000

Xuất bản 2018

08

111 câu hỏi - đáp về Luật Trẻ em và Công ước quốc tế về Quyền Trẻ em.

   30.000

Xuất bản 2018

09

Cẩm nang giao thông an toàn

15.000

 

10

Cẩm nang phòng tránh đuối nước

10.000

 

11

Cẩm nang sơ cứu

10.000

 

12

Cẩm nang phòng tránh xâm hại trẻ em

33.000

 

13

Cẩm nang phòng tránh tai nạn thương tích

45.000

 

 

Chi tiết liên hệ: Đồng chí Nguyễn Lê Việt Hà, Phó phòng Kinh doanh, Nhà xuất bản Kim Đồng. ĐT: 02439428632, DD: 0983190376. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC SỔ SÁCH CỦA ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

DO NHÀ XUẤT BẢN THANH NIÊN PHÁT HÀNH

------------------

       

TT

TÊN SỔ SÁCH

ĐƠN GIÁ

GHI CHÚ

1

Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh

9.000đ

 Xuất bản 2018

2

Sổ theo dõi rèn luyện nhi đồng và đội viên

(dành cho học sinh tiểu học)

6.000đ

Xuất bản 2018

3

 Sổ theo dõi rèn luyện đội viên (dành cho học sinh THCS)

6.000đ

Xuất bản 2018

Chi tiết liên hệ: Đồng chí Nguyễn Thị Vân, Phòng Phát hành Nhà xuất bản Thanh niên, 64 Bà Triệu, Hà Nội, điện thoại: 098.2233276, máy bàn: 024.62631722.

 

 

 

Thống kê

  • 5.711.957
  • 7
  • 2855
  • 512
Website Đoàn Thanh Niên Cổng Thánh Gióng Hội sinh viên 1 Báo Thiếu niên Tiền phong website doithieunien.vn PVFCCo