VÌ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, VÌ LÝ TƯỞNG CỦA BÁC HỒ VĨ ĐẠI, SẴN SÀNG!

Công văn hướng dẫn sơ kết học kỳ I, năm học 2017 - 2018

Cập nhật lúc 13 Tháng Mười Một 2017 2:42 CH

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG

***

Số: 260 -CV/HĐĐTW

“V/v sơ kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi

học kỳ I, năm học  2017 - 2018”

 

 

 

Hà Nội, ngày  13 tháng 11  năm 2017

Kính gửi: Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố

Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 - 2018; chuẩn bị nội dung Hội nghị giao ban Chủ tịch Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố, Hội đồng Đội Trung ương đề nghị các đơn vị tiến hành sơ kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi học kỳ I, năm học 2017 - 2018 với các nội dung cụ thể sau:

1. Đánh giá tình hình triển khai công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 - 2018 trong các cơ sở Đội theo các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và trọng tâm công tác.

2. Đánh giá kết quả triển khai các công trình, phần việc măng non, các hoạt động chào mừng đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

3. Kết quả triển khai Luật trẻ em năm 2016, quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề của trẻ em tại địa phương, đơn vị; vai trò của tổ chức Đội trong việc nắm bắt tình hình trẻ em, đại diện tiếng nói, nguyện vọng trẻ em.   

4. Tình hình công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho phụ trách Sao nhi đồng, đội ngũ ban chỉ huy liên chi Đội, phụ trách thiếu nhi.

5. Các kiến nghị, đề xuất nhằm triển khai có hiệu quả chương trình năm học và nhiệm vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi thời gian tới. 

Báo cáo sơ kết yêu cầu ngắn gọn, tập trung các kết quả chính, nổi bật, đề xuất các kiến nghị, giải pháp cụ thể gửi về Hội đồng Đội Trung ương trước ngày 15/12/2017  theo địa chỉ: Hội đồng Đội Trung ương, 62 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: 04.62631999; email: hoidongdoitw@gmail.com.

 Lưu ý: Ngoài phong bì ghi rõ Báo cáo sơ kết học kỳ I, năm học 2017 - 2018.

Chi tiết xin liên hệ: đồng chí Chu Thị Kiều - Chuyên viên Ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn - ĐT: 0988242324.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên (t/h);

- Lưu VPHĐĐTW.

  TM. HỘI ĐỒNG ĐỘI TRUNG ƯƠNG

   CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 

 

  Nguyễn Long Hải

 

Thống kê

  • 221.162
  • 16
  • 2158
  • 385
Website Đoàn Thanh Niên Cổng Thánh Gióng Hội sinh viên 1 Báo Thiếu niên Tiền phong website doithieunien.vn PVFCCo