VÌ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, VÌ LÝ TƯỞNG CỦA BÁC HỒ VĨ ĐẠI, SẴN SÀNG!

Bộ tài liệu cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu tem Bưu chính năm 2019 với chủ đề

Cập nhật lúc 30 Tháng Giêng 2019 4:47 CH

Ban Tổ chức thông báo Kế hoạch; Thể lệ và Bộ câu hỏi của cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu tem Bưu chính năm 2019 với chủ để "Thiếu nhi Việt Nam làm theo Di chúc Bác Hồ".

Tải Kế hoạch tại đây!

Tải Thể lệ tại đây!

Tải Bộ câu hỏi tại đây!