VÌ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, VÌ LÝ TƯỞNG CỦA BÁC HỒ VĨ ĐẠI, SẴN SÀNG!

Bình Phước: Hiệu quả việc triển khai phong trào “Kế hoạch nhỏ” từ các mô hình của Liên đội

Cập nhật lúc 26 Tháng Sáu 2020 9:22 SA

Phong trào “Kế hoạch nhỏ” là một phong trào của thiếu nhi Việt Nam ra đời năm 1958 đây là một trong các phong trào lớn của Đội TNTP Hồ Chí Minh, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc tinh thần tiết kiệm, giữ gìn vệ sinh môi trường,..

Nhằm giúp các Liên đội thực hiện tốt phong trào “Kế hoạch nhỏ” Hội đồng Đội tỉnh đã chỉ đạo Hội đồng Đội các huyện, thị, thành phố triển khai phong trào thông qua việc xây dựng và thực hiện các mô hình hiệu quả, phù hợp với thực tế tại các Liên đội. Qua công tác triển khai nhiều Liên đội đã có cách làm hay và hiệu quả. Tiêu biểu là Hội đồng Đội huyện Bù Gia Mập đã thực hiện hiệu quả với các mô hình “Ngôi nhà Kế hoạch nhỏ” xuất phát từ trường THCS Đăk Ơ. Bằng việc xây dựng một ngôi nhà bằng lưới B40, sau đó các em học sinh sẽ bỏ rác tái chế được vào ngôi nhà ve chai chung. Kết thúc 01 học kỳ Liên đội sẽ tổng kết và bán ve chai để làm phong trào “Kế hoạch nhỏ”. Từ mô hình trên các Liên đội trong toàn huyện đã thực hiện và cải biên thành các mô hình như “Hạt gạo ve chai”, “Gia đình ve chai”, “Chợ đổi rác thải nhựa”… Điển hình là Liên đội trường Tiểu học Đăk Ơ, đây là Liên đội nhiều năm liền dẫn đầu phong trào “Kế hoạch nhỏ” trong huyện được huyện đoàn, Hội đồng Đội tỉnh biểu dương, khen thưởng trong phong trào “Kế hoạch nhỏ”. Mô hình “Hạt gạo ve chai” của Liên đội đã tạo được hiệu ứng sâu rộng đến quý phụ huynh, giáo viên và học sinh trong việc tích cực tham gia.

Giáo viên và học sinh tích cực trong việc triển khai mô hình

Giáo viên và học sinh tích cực trong việc triển khai mô hình

Trong 10 năm Hội đồng Đội huyện Bù Gia Mập đã xây dựng được các công trình ý nghĩa như: Xây mới 4 ngôi nhà khăn quàng đỏ trị giá 88 triệu đồng, 01 công trình thắp sáng đường quê trị giá 10 triệu đồng. Năm học 2019 - 2020, Hội đồng Đội huyện đã xây dựng công trình măng non cấp huyện với 01 ngôi nhà “Khăn quàng đỏ” nhằm chào mừng 79 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, 130 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh và chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp.

Với hiệu quả và lợi ích từ các mô hình “Ngôi nhà Kế hoạch nhỏ”  “Hạt gạo ve chai”, “Gia đình ve chai”, “Chợ đổi rác thải nhựa”…được triển khai trên địa bàn huyện, trong thời gian tới, mô hình sẽ tiếp tục được thực hiện và nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh.

Học sinh thu gom rác thải nhựa để thực hiện mô hình

Học sinh thu gom rác thải nhựa để thực hiện mô hình